Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie ciepła p(...)

Od 1994 roku działa na Podhalu zakład geotermalny. W pierwszej fazie była to, wykonana przez IGSMiE PAN, instalacja eksperymentalna, na którą składały się 2 otwory: Bańska IG-1 (produkcyjny) i Biały Dunajec PAN-1 (chłonny), wymiennikownia, rurociąg łączący oba otwory i umożliwiający zatłaczanie wydobytej wody do złoża. Oprócz tej instalacji, będącej źródłem ciepła, na terenie Laboratorium Geotermalnego wybudowano i uruchomiono obiekty doświadczalnego zagospodarowania energi(...)
»

Rozwój energetyki słonecz(...)

Uważa się, że następne dekady spowodują znaczny rozwój technologii słonecznych, a przyczyni się do tego przede wszystkim obecna sytuacja paliwowo-energetyczna na świecie1. W ostatnich latach ceny ropy średniorocznie rosły o 23%. Zachwiane zostało bezpieczeństwo energetyczne wielu państw, szczególnie ze względu na niepewność dostaw gazu z Rosji. Coraz częściej światowi eksperci ene(...)
»