Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad"

Polecane artykuły:

Na styku lokalizmu i regi(...)

Ożywiła się w kraju dyskusja nad kompetencjami samorządów, związanymi z ich relacjami z otaczającymi obszarami. Terminy „obszar funkcjonalny” czy „metropolitalny” przestały być kuchnią zarządzania terytorialnego, a weszły do czołówek gazet. Wywołana przed kilku laty możliwość eksperymentalnego tworzenia „obszarów funkcjonalnych” i realizacji wspólnych inwestycji w mechanizmie ZIT ((...)
»

Odzysk odpadów a ulepszan(...)

Jednym z procesów odzysku odpadów jest rozprowadzanie ich na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby. Proces ten oznaczony jest symbolem R10. Warunki odzysku i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego postępowania określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10 (DzU 2007 nr 228, poz. 1685). (...)
»