Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

ZPKWW jako jedno z ważnyc(...)

O tym, że przyroda jest najważniejszym dobrem dla wszystkich ludzi na Ziemi, wydawałoby się, powinni wiedzieć wszyscy. Niestety, tak nie jest. Wielu z nas świadomie lub nieświadomie bezpowrotnie niszczy przyrodę, co widać gołym okiem w najbliższym otoczeniu. Żyjemy w czasach wielkich przekształceń środowiska, związanych przede wszystkim z urbanizacją i uprzemysłowieniem. Ogromne znaczenie ma utrzymanie w niezmienionym stanie t(...)
»

ENVICON – platforma wiedz(...)

W jakim kierunku powinna zmierzać gospodarka odpadami, by zminimalizować składowanie odpadów, rozwinąć selektywną zbiórkę oraz recyklingu odpadów? Między innymi tym zagadnieniem zajmą się uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Wymagania związane z osiągnięciem wyznaczonych 50-procentowych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych do 2020 r. nie będą łatwe do spełnienia. Nowe wyzwania dla branży odpa(...)
»