Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

Myśl globalnie, działaj l(...)

W wakacje zelżał napór politycznych wydarzeń. Środki masowego przekazu więcej miejsca i czasu poświęcały więc sprawom przyrodniczych podstaw życia i rozwoju społeczności ludzkiej. Tak dzieje się od dziesięcioleci, chociaż wyraźnie zmieniają się postrzegane zagrożenia. W Polsce w latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku największym problemem było zanieczyszczenie środowiska. Na Górnym Śląsku stężenie dwutlenku siarki w powietrzu ponad dwa razy przekracza(...)
»

Gminy muszą korzystać z u(...)

Z Małgorzatą Szymborską rozmawia Tomasz Szymkowiak   Jak podsumuje Pani efekty „rewolucji śmieciowej” niemal pół roku po jej starcie? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest wdrażana lepiej niż przewidywali sceptycy. Po pół roku funkcjonowania nowych przepisów widać, że pesymistyczne prognozy się nie sprawdziły. Tylko w 17 gminach – z prawie 2,5 tys. – nie zorganizowano przetargów, ale to nie oznacza, że nikt(...)
»