Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Przyszłość energetyki(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 W kwietniu minęło 20 lat od katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. Rocznica ta stała się okazją do ożywienia debaty o perspektywach światowej energetyki. Wielu uważa, że jest to jeden z najważniejszych politycznych sporów współczesnego świata. Rozstrzygnięcia w tej dziedzinie wpłyną nie tylko na wybór przyszłych źródeł energii, ale zadecydują także w dużym stopniu o stylu rządów i kształtowaniu się więzi społecznych. Ro(...)
»

Szklany problem(...)

Lawinowo narastający problem patologii w obrocie dokumentami potwierdzającymi recykling (DPR) szkła opakowaniowego sprawił, że konieczne jest przygotowanie strategii działań prawnych, skarbowych oraz medialnych w celu ich ograniczenia, a następnie wyeliminowania. Po wielu spotkaniach oraz rozmowach z przedstawicielami branży na temat istniejącej sytuacji należy podjąć zdecydowane kroki prawne przeciwko nieuczciwie działającym firmom oraz organizacjom odzysku. Szczegóły dz(...)
»