Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola wojewody ocenie oddz(...)

W myśl prawa wspólnotowego oraz zharmonizowanego z nim prawa krajowego, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest bardzo ważnym elementem realizacji inwestycji. Zagadnienia związane z OOŚ obecnie są przedmiotem zainteresowania i postępowania niemal wszystkich organów administracji publicznej.  Natomiast szczególne obowiązki organów ochrony środowiska są nałożone na: w&(...)
»

Ochrona zieleni jako usta(...)

Krzysztof Kasprzak W wyniku przebudowy krajowych przepisów ochrony środowiska nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody1, 2 przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy „wprowadzającej”3. Dotyczy ona głównie włączenia do tej ustawy, przy jednoczesnej częściowej zmianie, przepisów związanych z ochroną zieleni na terenach miast i wsi. Dotąd uwzględnione były one w nieobowiązującej już ustawie o ochronie i kształtowaniu środowisk(...)
»