Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozwój fotowoltaiki w okr(...)

Decentralizacja wytwarzania energii, wzrost udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i rozwój kogeneracyjnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wielu krajach postrzegane są jako przyszłość energetyki. Bezpieczny, długoterminowy plan rozwoju energetyki, wychodzący naprzeciw ochronie środowiska, wymaga spełnienia dwóch warunków: spadku podaży energii ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększenia udziału ener(...)
»

Rowerzyści i piesi – zagr(...)

Budowa wydzielonych dróg dla rowerów poza jezdnią może oznaczać wzrost ryzyka kolizji z ruchem pieszym. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, kiedy do dyspozycji jest mało miejsca lub w danym obszarze jest wiele źródeł i celów podróży pieszych. Aby minimalizować kolizje ruchu pieszego i rowerowego, należy m.in. identyfikować główne relacje ruchu pieszego (źródła i cele podróży: przystanki komunikacji zbiorowej, przejści(...)
»