Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mała retencja dla wszystk(...)

Koncepcja gospodarowania deszczówką stała się już na tyle atrakcyjna, by trafić do folderów reklamowych nowo budowanych osiedli mieszkaniowych. Jednak jej rzeczywista realizacja ciągle pozostaje wyzwaniem. Pięknie zaprojektowane wewnątrzosiedlowe jeziorka, stawy, oczka wodne, mostki i kaskady stanowią atrakcyjne dla mieszkańców miast możliwości zagospodarowania wód opadowych, dowodzące, że warto nie pozwolić spływać wodzie opadowej do kanalizacji. Na nowo powstający(...)
»

Rosnący dług(...)

Z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli i Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przeprowadzona została kontrola zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną. W szczególności dotyczyła ona poziomu, dynamiki i struktury zadłużenia tych jednostek, jego przyczyn oraz przestrzegania regulacji obowiązujących w zakresie zaciągania i spłaty zobowiązań oraz przeznaczenia środków z zaciągniętych zobowiązań. Kontrolę przeprowadzon(...)
»