Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zezwolenie na usuwanie dr(...)

Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt wpisuje się w ustawę o ochronie przyrody. Jednak rozwiązania prawne w zakresie ochrony gatunków dziko występujących do dziś nie zostały precyzyjnie określone i mogą prowadzić do naruszenia prawa. Jak już wielokrotnie zaznaczano w dotychczas opublikowanych artykułach, podstawowym instrumentem prawnym, mającym zapewnić właściwą ochroną drzew i krzewów wchodzących w skład zieleni miejskiej, są zezwolenia na ich u(...)
»

Problemy recyklingu two(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Odpady tworzyw sztucznych stanowią jeden z trudniejszych problemów w całym systemie zagospodarowania odpadów. Wynika to z dużej różnorodności stosowanych tworzyw w praktycznie wszystkich sektorach gospodarki. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost produkcji i zużycia opakowań z tworzyw sztucznych. Poza opakowaniami (ok. 38&#37 produkcji tworzyw), znaczne zuż(...)
»