Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

  Kalendarium   12-15.10.2010, Amsterdam, Holandia International Horti Fair Organizator: Amsterdam RAI, info@hortifair.nl, www.horti-fair.com   14.10.2010, Warszawa Konferencja Współczesna Architektura Krajobrazu „Planowanie i projektowanie jako jeden ze środków zapobiegania powodziom – praktyki światowe.” (...)
»

Zarządzanie gospodarką w(...)

W 2015 roku ze zbiorczego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków korzystało 68,7% ludności kraju, w tym 89,3% w miastach i 37,3% na terenach wiejskich1. Dynamika zmian na przestrzeni 10 lat w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miastach, a także na wsiach obrazuje złożoność problematyki gospodarki ściekowej obszarów wiejskich2. Dane GUS-u wskazują na znaczne dysproporcje w korzystaniu z sieci kanalizacyjnej między (...)
»