Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

X Konferencja i Targi PSE(...)

Jubileuszowa, X edycja Konferencji i Targów PSEW, która odbyła się w dniach 14-15 kwietnia w Serocku, to największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. To podczas tej Konferencji omawia się najważniejsze kwestie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. W sumie do Serocka przyjechało ponad 700 specjalistów. Listę nowych produktów, usług i rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki wiatrowej zaprezentowało też prawie 50 wystawców z całego świata. Odbyło się sześć sesji tematyc(...)
»

Kompostownia gminna cz. I(...)

Wprowadzając na poziomie gminy lub związku gmin pełną, selektywną zbiórkę odpadów, nie sposób ominąć kompostowni, stającej się jednym z centralnych elementów gospodarki odpadami i recyklingu. W pierwszej części niniejszego artykułu („Przegląd Komunalny” 10/2007) pokrótce scharakteryzowano metody przetwarzania odpadów, aby teraz skupić się wyłącznie na sensie istnienia gminnej kompostowni. (...)
»