Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

SALON CZYSTEJ ENERGII(...)

Uczestnicy Salonu Czystej Energii zapraszają do Poznania na targi POLEKO do pawilonu 25 sektor A Salon Czystej Energii to specjalistyczna ekspozycja, na wydzielonej powierzchni wystawienniczej targów POLEKO. Po raz pierwszy w historii targów POLEKO ekspozycja Salon Czystej Energii zorganizowana została w 2001 roku. W ekspozycji udział wzięło 20 firm działających w branży odnawialnych źródeł energii, a w 3-dniowym, o powtarz(...)
»

Unijny projekt wyzwaniem (...)

Sukcesywne wyposażanie kluczowych sektorów gospodarki w potrzebną infrastrukturę jest przykładem dążenia do poprawy standardu naszego życia, a tym samym do szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to również sektora komunalnego, a dokładnie gałęzi wodno-ściekowej. Dzięki wsparciu finansowemu, które dotąd Polska otrzymała z Unii Europejskiej, w tej dziedzinie zrobiono już wiele.   Dowodem na to jest szereg pomyśl(...)
»