Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Belownice do makulatury(...)

Pełna wersja tabeli do pobrania w formacie PDF. (...)
»

Plany ochrony parków kraj(...)

Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak Dla obszarów parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony, będący dokumentem planistycznym zawierającym opis formy ochrony przyrody, cele prowadzenia działań ochronnych oraz katalog zadań i sposobów ich wykonania (art. 13a i 13b Ustawy o ochronie przyrody). Uregulowania prawne Projekt planu ochrony dla określonego obszaru sporządza w ciągu 5 lat organ zarządzający alb(...)
»