Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Bariery w rozwoju elektro(...)

Milion samochodów elektrycznych ma jeździć po polskich drogach do 2025 r. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli decyzje rządzących będą mądre, przemyślane i dostosowane do potrzeb XXI wieku. Mamy ambitne plany.  To dobrze. Ambicji nigdy nam nie brakowało i dzięki niej udało się wiele. Czy uda nam się z elektromobilnością? Przekonamy się wkrótce. Jeśli zrealizujemy plan rozwoju elektromobilności w 75%, to i tak będzie można mówić o sukcesie. Na pewno przed nowymi technolog(...)
»

Zmiany pojęciowe w zakres(...)

W celu prawidłowego ustalenia zakresu obowiązków, spoczywających na poszczególnych podmiotach w kontekście Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bardzo ważne staje się doprecyzowanie znaczenia pojęć, jakimi posługuje się ustawodawca. W poprzednim numerze „Zieleni Miejskiej” omówiono zmianę pojęć: terenów zieleni, drzew i krzewów oraz częściowo złomu i wywrotu. W przytoczonych wówczas zapisów wynika, że ze złomem lub wywrotem (a co za tym idzie z możliwoś(...)
»