Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Obrót zieloną biomasą leś(...)

Biomasa pochodzenia leśnego stanowi obecnie główne paliwo biomasowe w Polsce. Biomasę tę możemy podzielić na drzewną, tzw. czystą (bez igliwia), w postaci zrębków tartacznych, papierniczych, trocin czy kory, oraz na „typowo” leśną, tzw. zieloną biomasę leśną, czyli pozostałości pozrębowe w formie gałęziówki, balotów oraz zrębków leśnych. Biomasa drzewna w czystej postaci jest pożądanym paliwem dla energetyki, ale równie(...)
»

Nowoczesny Zakład, nowocz(...)

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego. Ten, położony w województwie lubelskim, region zagospodarowuje odpady wytworzone przez około 180 tys. mieszkańców z 22 gmin. W skład Zakładu wchodzą instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia odpadów ulegających biodegrada(...)
»