Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Konferencja w stodole(...)

Konferencje i sympozja w mniej lub bardziej wygodnych (i nudnych) salach hoteli czy ośrodków szkoleniowych mają to do siebie, że mogą być... na każdy temat. Wybór miejsca jest tu albo przypadkowy, albo „ekonomiczny”, co przy tak dużej ofercie i konkurencji nie jest przecież żadną „filozofią”. Na tym większą uwagę zasługują więc imprezy zorganizowane w miejscach (wnętrzach) dobrze przemyślanych, dopasowanych do tematu, pozwalających go lepiej zrozumieć, bądź nawet prze(...)
»

Ochrona środowiska w inwe(...)

Linia napowietrzna, z uwagi na swoją wymaganą długość, przekraczającą często kilkadziesiąt kilometrów, musi przecinać tereny o różnym przeznaczeniu i odmiennych walorach krajobrazowych. Decyzja dotycząca wyboru trasy przebiegu linii jest więc zawsze kompromisem pomiędzy koniecznością zachowania cennych walorów środowiska otaczającego linię a możliwościami technicznymi i finansowymi. Wynikiem takich właśnie kompromisów jest fakt, iż linie elektroene(...)
»