Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring na składowisku(...)

Pomiary przeprowadzone na 34 krajowych składowiskach wskazują jednoznacznie, że problem gazów toksycznych i odorów w ostatnich latach wciąż narasta. Nie podlegają one bowiem obowiązkowemu monitoringowi, co powoduje marginalizację problemu. Z drugiej strony, rozprzestrzenianie się odorów wokół składowiska (oprócz skażenia bakteriologicznego terenu) jest głównym powodem niezadowolenia i protesów mieszkańców rejonu istniejących i projektowanych wysypisk. Z emisją biogazu łąc(...)
»

Wodna racja stanu(...)

Pod takim hasłem odbył się VI Kongres Wodociągowców Polskich, na który Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprosiła do warszawskiego hotelu Radisson Blu 28 października 2014 r. Na Kongres, organizowany przez IGWP w cyklu trzyletnim, zjechała rekordowa liczba (bo ponad 200) przedstawicieli zakładów gospodarki wodno-ściekowej. Nie zabrakło reprezentantów rządu, samorządów, członków EURAU i ludzi nauki. Patronatem honorowym objął to wydarzen(...)
»