Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

  Prawdopodobnie w kwietniu przesądzony zostanie dalszy los nowelizacji, a w zasadzie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiceminister Błaszczyk zapowiada, że do połowy maja winna przejść ona przez procedury sejmowe (II i ewentualnie III czytanie). O determinacji ministerialnych urzędników i posłów niech świadczy fakt, że w ostatnim czasie podkomisja sejmowa potrafiła się w sprawie ustawy zbierać i obradować nawet dwa razy w tygodniu! Wyścig (...)
»

Zmiany systemowe budownic(...)

Budownictwo mieszkaniowe determinuje zrównoważony rozwój miast i gmin ze względu na współwystępowanie istotnych dla środowiska kwestii: rozwoju infrastruktury, szacunku dla społeczności i wspólnot lokalnych oraz dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym uwzględnianiu rachunku ekonomicznego. Takie przedsięwzięcia wymagają interwencji państwa, szczególnie w obszarze wsparcia budownictwa mieszkaniowego kierowanego do osób o niskich i przeciętnych dochodach.(...)
»