Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Automatyczne nawadnianie(...)

Zieleń, aby spełniała wszystkie swoje funkcje, potrzebuje właściwego nawodnienia. Dlatego też na publicznych terenach zieleni coraz częściej stosowane są systemy automatycznego nawadniania, które wpływają na polepszenie jej jakości. Instalacje automatycznego nawadniania dają terenom zieleni wiele korzyści. Dzięki ich zastosowaniu woda wykorzystana jest racjonalnie – można ją dawkować dokładnie w takiej ilości, jakiej rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju i wyglądu. Pona(...)
»

Stawki podatków i opłat l(...)

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 określone zostały górne granice stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych określanych przez radę gminy, które obowiązywać będą w 2002 r.2 Tabela 1 (Tu otworzysz dokument w formacie pdf zawierający tabele zamieszczone w artykule.) Ak(...)
»