Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak interpretować?(...)

PIGEO wystąpiło do ministra gospodarki z prośbą o interpretację zapisów art. 9e ustawy Prawo energetyczne, dotyczących trybu składania wniosków o przydzielenie świadectwa pochodzenia oraz ich rozpatrywania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Była to reakcja na odmowę wydania takiego świadectwa przez URE jednemu z członków Izby. URE twierdzi, że nie może rozpatrzyć wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia za energię elektryczną, gdyż nie spełnia on wymogów art. 9e ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo(...)
»

Koci problem – odsł(...)

Kot domowy jest stałym i licznym komponentem fauny miejskiej, ale liczebność jego populacji, procesy ekologiczne oraz presja drapieżnicza, którą wywiera w miastach, nie zostały w Polsce zbadane. Szereg problemów społecznych (bezdomność, choroby odzwierzęce, zapach moczu z feromonami, zajmowanie piwnic przez koty, niekontrolowane eksterminowanie kotów miejskich przez człowieka) jest związanych z występowaniem tego gatunku w środowiskach miejskich. (...)
»