Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy będzie łatwiej prowad(...)

Uchwalona przez Sejm ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza szereg zasad ogólnych mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Sejm 6 marca 2018 r. uchwalił ustawę Prawo przedsiębiorców, mającą zastąpić dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Nowa ustawa – jak wynika z uzasadnienia jej projektu – stanowi jeden „z centralnych elementów przebudowy i reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia p(...)
»

Międzynarodowy handel Zie(...)

Konferencja „Międzynarodowy Handel Zielonymi Certyfikatami – Nowe Możliwości” odbyła się w Warszawie 6.12.2002 r. Była to 2. konferencją zorganizowana w ramach projektu Komisji Europejskiej TRECKIN (sieci wymiany informacji i współpracy w zakresie Zielonych Certyfikatów – ZC), którego celem jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany informacji (wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń, wyników badań itp.) w zakresie rozwoju prory(...)
»