Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Certyfikowany instalator (...)

Od stworzenia pojęcia „certyfikowanego instalatora” trwały dyskusje na temat rangi i umiejętności przypisanych temu nowemu „zawodowi”. W pracach przygotowawczych do programu Prosument Związek, wspólnie z NFOŚiGW, wypracował stanowisko, że w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków publicznych, „dawca” pomocy może, a nawet powinien zastrzec wymóg realizacji inwestycji wyłącznie przez certyfikowanych instalatorów, aby zapewnić właściwą jakość instalacji. Jednocześnie w rozmowach podkr(...)
»

Przegląd prawa(...)

Tytuł aktu prawnegoDziennik UstawPodstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor PolskiUwagiRozporządzenie Ministra Środowiska z(...)
»