Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Program Prosument. Samorz(...)

Pierwsze 100 mln zł czeka na samorządy, które złożą wnioski na dofinansowanie instalacji OZE dla swoich mieszkańców. Docelowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy na ten cel aż 600 mln zł. Już pierwsze dni naboru wniosków, ogłoszonego przez NFOŚiGW 26 maja br., pokazały, że gminy są zainteresowane funduszami z programu Prosument. Nie minął tydzień, a Fundusz przyjął już trzy wnioski, które opiewały na łączną kwotę 28 mln zł, z(...)
»

Bielski system gospodarki(...)

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 31 sierpnia br. Gabriela Lenartowicz, prezes Funduszu, oraz Wiesław Pasierbek, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków POIŚ budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego. Projekt obejmuje swoim zasięgiem ok. 270 tys. mieszkańców. Całkowity koszt jego realizacji to ponad 89 mln (...)
»