Wszystkie artykuły w kategorii: "rec(k)reacje"

Polecane artykuły:

Kontrola gmin i RIPOK-ów (...)

1 stycznia 2015 r. upłynęły trzy lata od wejścia w życie nowelizacji Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i półtora roku od tzw. „śmieciowej rewolucji” w gminach. Zmiana przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miała na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju, a w konsekwencji wywiązanie się z nałożonego na kraje Unii Europejskiej obowiązku osiągania poziomów rec(...)
»

Odzysk i recykling opakow(...)

Ustawowo określone poziomy odzysku i recyklingu opakowań szklanych zobowiązują producentów, operatorów oraz recyklerów do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. Najpopularniejszą metodą odzysku odpadów opakowaniowych ze szkła jest selektywna zbiórka, którą organizują zarządy gminne i miejskie. Firmy komunalne pełnią funkcję operatorów systemu i świadczą usługę zbiórki na rzecz samorządów, ale jednocześnie same prowadzą indywidualny odzysk odpadów opakowaniowych. Odpady sz(...)
»