Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Edukacja dla każdego(...)

Gmina Kunice działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi stara się realizować kompleksowo – zarówno tradycyjnymi metodami, jak i za pomocą aplikacji i serwisów społecznościowych. Pragnie bowiem dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Od szeregu lat Gmina wydaje kalendarz, który zawiera m.in. terminy odbioru odpadów oraz elementy edukacji dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami. Na kartach kalendarza w 2018 r. znalazły się prace dziec(...)
»

Stawki opłat abonamentowy(...)

Stosowanie obowiązującego branżę wodociągowo-kanalizacyjną prawa nie należy do zadań łatwych. Stopień komplikacji jest na tyle wysoki, że trudno ustrzec się błędów, tym bardziej że działalność wodociągowo-kanalizacyjna jest specyficzna. W związku z tym rodzi się wiele pytań, które przedsiębiorstwa kierują do IGWP i domagają się jasnych interpretacji. Specjaliści Izby odpowiadają na setki zapytań rocznie. Ostatnio wiele wątpliwości dotyczy decyzji UOKiK-u. Jednym z istotnych zagadnie(...)
»