Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Nowe regulacje w ochronie(...)

Kwietniowa nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś) wprowadziła nowe regulacje związane z ochroną jakości powietrza. Tym samym do polskiego porządku prawnego zostały transponowane przepisy tzw. dyrektywy CAFE (opisanej w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego”). Nowelizacja nie zmienia zasadniczej konstrukcji systemu jakościowej ochrony powietrza, realizowanej według koncepcji wspólnych dla różnych elementów środowiska i opartej (...)
»

Powiatowy patriotyzm loka(...)

Dwie daty zapisane w polskiej historii i w świadomości przeciętnego Polaka dają asumpt do rozmyślań nad przeszłością dalszą i bliższą: są to trzeci maja i jedenasty listopada. Zarówno ośrodki centralne, jak i polska prowincja przybiera na te dwa dni narodowe barwy, społeczeństwo idzie gremialnie (lub mniej gremialnie) pod pomniki i składa tam wiązanki kwiatów. Dostojnicy szczebla centralnego, szczebli pośrednich i prowincjonalni wygłaszają pompatyczno-narodowo-historyczne przemówienia. Następnie(...)
»