Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

W dobrym kierunku(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kontynuując politykę zwiększania absorpcji środków unijnych w ramach działań antykryzysowych, przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). FRIK jest usytuowany w Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego środki finansowe są lokowane na wyodrębnionym rachunku.    (...)
»

Zasady realizacji rozwoju(...)

W listopadzie i grudniu 2010 r. odbyły się wybory nowych władz samorządowych. Mieszkańcy opowiedzieli się w nich bądź to za kontynuacją dotychczasowej polityki rozwoju, bądź za zmianami. Wyłonione w wyborach władze rozpoczęły nową kadencję: przystąpiły do uchwalania nowego budżetu oraz do realizacji swoich programów. Ale czy wprowadzane zmiany będą tożsame z rozwojem? Zmienność jest cechą współczesności – w cenie są nowe pomysły, produkty, nowe rynki, stru(...)
»