Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

O ogrodach działkowych i (...)

Podczas posiedzenia, które odbyło się 22 marca br. w Mławie, członkowie Zarządu Związku Miast Polskich (ZMP) dyskutowali m.in. na temat koniecznych zmian dotyczących ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Zasiadający w Zarządzie ZMP przedstawiciele przeanalizowali trzy projekty ustaw, dotyczących ogrodów działkowych, które obecnie znajdują się w Sejmie. Niestety, żaden z nich nie może być w całości zaakceptowany. Zdaniem sa(...)
»

Wykluczenie wykonawców - (...)

Postępowanie o zamówienia publiczne Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przewiduje instytucję wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne. Wykluczenie to następuje w przypadku spełniania chociaż jednej z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 wymienionego aktu prawnego. Artykuł 24 ust. 1 pkt 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się m.in. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęc(...)
»