Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto ustala normy dopuszcz(...)

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. Można to sprowadzić do obowiązku utrzymania poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszania go przynajmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Dla oceny stanu akustycznego ważne są wszystkie źródła hałasu (dźwięku) powstałego wskutek emisji z zakładów (działalność gospodarcza) l(...)
»

Jubileuszowy Promotor Ene(...)

Decyzją Kapituły Tytułu Promotor Energetyki Odnawialnej miesięcznika „Czysta Energia”, obradującej pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, i po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, jako tegorocznego zdobywcę Tytułu wskazano Michała Ćwila. Laureat jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Technologii Próżniowej w Warszawie, gdzie zajmował się technologiami wykorzystującymi ultrawy(...)
»