Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kredytowanie przedsięwzię(...)

Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych obejmuje bieżące wydatki na funkcjonowanie urządzeń ochronnych i służb ochrony środowiska oraz realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska. Przedsięwzięcia ochronne i naprawcze o charakterze inwestycji wymagają znacznie większych nakładów finansowych niż zadania bieżące i stąd możliwości realizacyjne są ograniczone. Do takich przedsięwzięć zaliczamy m.in. inwestycje energetyki odnawialnej, w tym przedsięwzięcia związane z peletami.(...)
»

Odzysk surowców z odpadów(...)

Oprócz pirometalurgicznych metod przerobu strumienia baterii cynkowo-manganowych (Zn-Mn) w praktyce przemysłowej stosowane są technologie hydrometalurgiczne. W literaturze opisywane są dwa procesy przeróbki zużytych baterii wykorzystujące tę technologię – Batenus i TNO. W procesach hydrometalurgicznych odpowiednio przygotowane odpady bateryjne (po obróbce mechanicznej) traktuje się kwaśnym lub alkalicznym ługowaniu. Następnie w wyniku operacji fizykochemicznych rozdziela si(...)
»