Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Status gmin jako podatnik(...)

Na początku obowiązywania znowelizowanych przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 i 951 – u.c.p.g.).) powszechnie przyjmowano, że ponoszona przez mieszkańców na rzecz gmin opłata za gospodarowanie odpadami („opłata śmieciowa”) będzie stanowić formę świadczenia o charakterze publicznoprawnym, a gmina pobierająca tę opłatę i organizująca system gospodarowania odpadami nie będzie występowała w t(...)
»

Dobór systemu rozsączając(...)

Stając przed wyzwaniem wyboru właściwego systemu retencyjno-rozsączającego, należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań, np. czy retencjonowane i rozsączane będą tylko wody (ścieki) opadowe? Kolejne pytania, które się nasuwają, to: czy będziemy mieli do czynienia z oczyszczonymi ściekami, np. po PBOŚ? Jakie są możliwości techniczne i lokalizacyjne rozwiązania problemu? Jak zapewnić niezawodną i długoletnią pracę urządzeń? Przyzwyczailiśmy się myś(...)
»