Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zarządzanie systemami zao(...)

Systemy gospodarki wodnej, a ochrony wód w szczególności, wykazują znaczny stopień złożoności. Oznacza to, że bez zastosowania współczesnych narzędzi analitycznych wszelkie decyzje w gospodarce wodno-ściekowej mogą się okazać chybione i przynieść znaczne straty finansowe (zamiast oczekiwanych zysków). Znajomość modelowania i metod optymalizacyjnych można uznać za konieczność w przypadku współczesnego inżyniera. Zagadnienia ekonom(...)
»

(Bez)błędne zarządzanie ś(...)

Źle sporządzony wykaz wymagań prawnych, rzadkie przeprowadzanie oceny zgodności, niepoprawna ocena aspektów środowiskowych oraz nieuwzględnienie wszystkich potencjalnych skutków sytuacji awaryjnych to tylko niektóre błędy identyfikowane podczas audytów środowiskowych. Systemy zarządzania środowiskowego, zarówno sformalizowane (np. wg normy ISO 14001 lub Rozporządzenia EMAS), jak też niesformalizowane, przygotowywane na potrzeby organizacji p(...)
»