Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wita nas kolejna wiosna i wiosenne porządki. A jest co sprzątać. Widać to m.in. po inicjatywach podejmowanych przez liczne samorządy. Również prawodawcy widzą potrzebę porządkowania przepisów. Świetnym tego przykładem jest wydane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Zgodnie z nim, pracownicy samorządowi powinni być regularnie poddawani okresowym ocenom. Mają je przeprowadzać ich bezpośredni przełożeni. (...)
»

Krajowe podejście do odpa(...)

Obok kluczowego dla całej sfery odpadowej planu gospodarki odpadami, powstaje właśnie drugi fundamentalny dokument strategiczny w tej dziedzinie – „Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów”. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt tego aktu prawnego w lutym br., po czym przeprowadzono procedurę konsultacji społecznych. Dokument wzbudził spore zainteresowanie – zgłoszono 92 uwagi, z czego 41 przyjęto, 45 odrzucono, a siedem uwzględniono w części. (...)
»