Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Parki alternatywą dla dzi(...)

W Polsce ogrody działkowe nierzadko postrzegane są jako relikty minionej epoki, co sprawia, że lekceważy się ich rolę w strukturze społecznej miasta. Tymczasem w krajach bogatszych, w których narodziła się idea rodzinnych ogrodów działkowych, takich jak Anglia lub Niemcy, podkreśla się przede wszystkim ich pozytywny wpływ na integrację społeczną i stan zdrowotny użytkowników. W państwach zachodnich ogrodnictwo działkowe staje się modne i pożądane przez władze samorządowe miast.(...)
»

Konstrukcja normatywna oc(...)

Przez jedenaście lat obowiązywania ustawy o ochronie przyrody przepisy o ochronie gatunkowej kilkakrotnie się zmieniały. Na jakie najważniejsze regulacje warto zwrócić uwagę? Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627, ze zm.) uznaje ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów za jedną z form ochrony przyrody, poświęcając jej przepisy art. 46-64, zamieszczone w rozdziale 2. Do tego dochodzą przepisy wyjaśniające znaczenie terminów (odp(...)
»