Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O finansach i polityce mi(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Zgierzu, które odbyło się 7 grudnia ub.r., dyskutowano na temat fatalnych dla budżetów samorządów skutków podwyżek dla nauczycieli i ulgi prorodzinnej. Przygotowano też wytyczne dla nowego rządu, w formie deklaracji szefów korporacji samorządowych, które mają stać się podstawą do tworzonej Białej Księgi Decentralizacji. Ryszard Grobelny, prezes ZMP, współprzewodnicz(...)
»

Ważny element rozwoju mia(...)

Unia Europejska dostrzega rolę, jaką odgrywają usługi komunalne w rozwoju środowiska miejskiego. Od czasu opublikowania „Białej Księgi o usługach użyteczności publicznej” w UE trwa ciągła dyskusja o kształcie europejskiego sektora komunalnego i jego wpisaniu się w reguły Jednolitego Rynku Europejskiego. Znając wartość rynku usług komunalnych, UE podejmuje próby ujednolicenia zasad jego funkcjonowania. W te działania doskonale wpisują się inicjatywy podejmowane – poprzez projekt(...)
»