Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Lokalna polityka energety(...)

Jednym z obszarów aktywności gmin, będącym odpowiedzią na potrzeby gospodarcze, społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, jest rzetelne kształtowanie i wdrażanie lokalnej polityki energetycznej. W czasach wielu wyzwań stojących przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, niezwykle ważną rolę odgrywa ,,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjęta przez Radę Ministrów. W dokumencie zawarto kluczowe kierunki dla pol(...)
»

Wokół odpadów(...)

Posprzątali Tatry Rozpoczęła się kolejna, już czwarta edycja akcji „Czyste Tatry”. Wolontariusze w dniach 3-4 lipca 2015 r. sprzątali tatrzańskie szlaki, w ramach edukacji ekologicznej zachęcając do współpracy turystów. Tegoroczna akcja zasięgiem objęła cały obszar polskich Tatr, czyli wszystkie szczyty dopuszczone do ruchu turystycznego, doliny tatrzańskie oraz jaskinie. Wolontariusze wyposażeni w biodegradowalne worki na odpady, rękawice, identyfika(...)
»