Informator

wydany w Recykling – 2011-3
  DRUKUJ

 

Łatwiej z dofinansowaniem
Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę o wspólne dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w woj. śląskim w latach 2011-2012. Dokument zakłada, że samorządy gminne, posiadające na swoim terenie zinwentaryzowane i objęte gminnym programem usuwania azbestu obiekty zawierające odpady azbestowe, mogą na ich likwidację uzyskać z NFOŚiGW dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki mogą pochodzić z WFOŚiGW w ramach preferencyjnej pożyczki, która w połowie może zostać umorzona bez konieczności przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie proekologiczne.
Z dofinansowania skorzystają właściciele wszystkich obiektów objętych gminnym programem usuwania azbestu, również prywatnych domów. Umowa pozwala na bezzwrotne sfinansowanie w wysokości do 75% kosztów związanych ze zdjęciem wyrobów zawierających azbest, jego transportem i unieszkodliwieniem. Prace te musi jednak wykonać firma posiadającą odpowiednie zezwolenia. Na realizację programu przeznaczono ok. 5 mln zł, w tym 2,5 mln zł z NFOŚiGW.
  
Rozbudowa ZZO w Raculi
Pod koniec stycznia br. pomiędzy Urzędem Miasta Zielona Góra a WFOŚiGW w Zielonej Górze została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko rozbudowy i modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi. Umowa przyznaje dotację do 14 mln zł. Środki te pozwolą rozbudować dotychczasowe składowisko odpadów o kolejną, czwartą kwaterę, wybudować sortownię szkła, magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz halę demontażu odpadów wielkogabarytowych.
 
Zaostrzenie norm dla ZSEE
Parlament Europejski domaga się ostrzejszych norm unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych, z którymi borykają się przedsiębiorcy. Posłowie przegłosowali nowelizację przepisów z 2003 r. dotyczących gromadzenia i przetwarzania ZSEE oraz zapobiegania ich nielegalnemu eksportowi zdecydowaną większością głosów. Do 2016 r. państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia zbiórki co najmniej 85% ZSEE w nich wytworzonych. Parlament proponuje dodatkowe zobowiązanie, aby do 2012 r. każde państwo zapewniło zbiórkę 4 kg e-odpadów na mieszkańca lub tej samej ilości wagowej odpadów, jaką zebrano w tym państwie członkowskim w 2010 r. (w zależności od tego, która z tych wartości jest większa). Posłowie poparli ustanowienie obowiązujących poziomów odzyskiwania i recyklingu zużytego sprzętu od 50% do 75% (w zależności od grupy sprzętu) oraz opowiedzieli się za wprowadzeniem nowego, co najmniej 5-procentowego limitu ponownego użycia. Dyrektywa dotyczy wszystkich rodzajów e-odpadów z nielicznymi wyjątkami (np. wielkogabarytowe instalacje i narzędzia przemysłowe, sprzęt wojskowy). Posłowie sugerują ponadto ograniczenie obciążeń administracyjnych spoczywających na przedsiębiorcach poprzez ujednolicenie procedur rejestrowania i sprawozdawczości. Ograniczona powinna także zostać liczba grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Koszty w przeważającej mierze ponosić będą producenci sprzętu, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Powinni oni także przestrzegać wymogów dotyczących eko-projektowania, ułatwiających ponowne użycie, demontaż oraz odzysk urządzeń.
  
Porządki w Szczecinie
W Szczecinie rozpoczęły się kontrole mające na celu sprawdzenie, czym mieszkańcy palą w piecach oraz zapobieganie spalaniu w nich odpadów. Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli otrzymało ośmiu pracowników wydziału gospodarki komunalnej oraz czterech strażników miejskich. Zadaniem tzw. patrolu ekologicznego jest również informowanie mieszkańców o zagrożeniach dla środowiska spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z odpadami. Za ich spalanie grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł (w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu). Inicjatorem akcji jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Szczecinie.
Poza tym od września ub.r. w szczecińskim urzędzie miasta funkcjonuje komórka, zajmująca się usuwaniem pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub wraków samochodów. Od tego czasu do Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Straży Miejskiej zgłoszono łącznie informację o 247 wrakach pozostawionych na terenie miasta. Usunięto 113 wraków, w tym 89 przypadkach zrobili to sami właściciele lub posiadacze pojazdów po interwencji straży miejskiej, cztery pojazdy doprowadzono do stanu używalności, a 24 zostały odholowane – były to wraki bez tablic rejestracyjnych w większości zdewastowane, w przypadku których koszt usunięcia przekraczał wartość pojazdu (do tego należy dodać jeszcze koszt przechowywania, który również obciąża właściciela).
  
Bilety za odpady
W kwietniu br. rozpocznie się realizacja 12 akcji „Zamień odpady na kulturalne wypady”, które organizuje Fundacja EkoRozwoju przy wsparciu NFOŚiGW. Polega ona na wymianie przynoszonych przez mieszkańców odpadów na bilety do instytucji kulturalnych (kin, teatrów, muzeów, galerii). Zebrane odpady zostaną najpierw poddane segregacji, a następnie recyklingowi. Głównym celem akcji jest połączenie edukacji ekologicznej i kulturalnej. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 kwietnia br. we Wrocławiu, następne 16 kwietnia w Warszawie. Wiosną akcja zostanie przeprowadzona także w Łodzi i Poznaniu, a jesienią w Szczecinie, Gdańsku, Toruniu oraz Katowicach.
  
Miedź ze złomu
Około 110 tys. ton miedzi poprzez odzysk tego metalu np. ze zużytych urządzeń AGD w 2011 r. pozyska KGHM. Choć nadal głównym źródłem miedzi są rudy, to coraz większe znaczenie ma odzysk tego metalu ze złomu, co potwierdzają analitycy. Przyczyna zjawiska jest prosta – Metal w złomie okazuje się łatwo dostępny. Technologia przerobu jest znana i przy obecnych cenach miedzi bardzo zyskowna – tłumaczy Avery Canel, analityk z London Metal Exchange. W kontraktach terminowych trzymiesięcznych cena tony miedzi w ciągu roku wzrosła z 7 tys. dolarów do ok. 9,6 tys. dolarów.
 
Przyjaźni środowisku
Narodowa Rada Ekologiczna wybrała laureatów XII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, który odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP. Uroczysta Gala konkursu miała miejsce 4 lutego br. w Warszawie. Obok nagrodzonych i wyróżnionych podmiotów wskazano także te, które przedłużyły posiadanie znaku. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.
W kategorii „Samorząd Przyjazny Środowisku” wyodrębniono cztery podkategorie. Tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku” otrzymały: Urząd Gminy Mielno, Urząd Miasta Kołobrzeg, Urząd Miasta Gdyni, Urząd Miasta Gdańska, Urząd Gminy Świdnica oraz Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Laureatami w podkategorii „Powiat Przyjazny Środowisku” zostały Urząd Miasta Legnica oraz Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Natomiast tytuł „Samorząd bez Azbestu” przyznano Urzędowi Gminy Sitkówka-Nowiny. Zwycięzcą w podkategorii „Związek Przyjazny Środowisku” został Związek Gmin Ziemi Gorlickiej.
W konkursie nagrodzono również „Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku”. Tytuł „Firma Przyjazna Środowisku” otrzymały KOM-EKO z Lublina, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO z Ostródy, TESCO Polska, Zakład Gospodarki Odpadami z Jarocina, ELO-GAZ z Poznania, Remondis Electrorecycling, Fabryka Urządzeń Górniczych FUGOR z Krotoszyna, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLMET, Chemeko System, a także McDonald’s Polska. Z kolei wśród laureatów podkategorii „Produkt Godny Polecenia” znalazły się firmy SIGMA z Jastkowa, WAPECO z Warszawy, TIGA PUMPS z Poznania i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
Jury konkursu wyłoniło również zwycięzców w kategorii „Promotor Ekologii”. Tytuł ten przyznano Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Nowej Rudy, Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego, Młodzieżowemu Centrum Kultury z Legnicy, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z Krosna, Przedszkolu Publicznemu z Tarnowca, Szkole Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz ze Żdżar, Szkole Podstawowej nr 18 im. Franciszka II Rakoczego z Elbląga, Urzędowi Gminy Dopiewo, Wydziałowi Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina z Żychlina.
Natomiast nagrodą w kategorii „Mecenas Polskiej Ekologii” uhonorowano Urzędy Gminy w Grzegorzewie, Chodowie i Lesznowoli, firmy SANITEC Koło, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne oraz ENERGA Operator Oddział w Kaliszu, a także Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Kole, Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej, Zespół Szkół w Dominikowicach, Zespół Szkół w Izabelinie oraz Szkołę Podstawową im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie.
Ponadto podczas uroczystej Gali wręczono Europejską Nagrodę Ekologiczną (European Ecological Award „Environment Friendly”), która stanowi wyróżnienie dla jednostek zaangażowanych w działania mające na celu dostosowanie do wymagań unijnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, niwelowanie różnic w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi, a także pomiędzy poszczególnymi ich regionami. Mogą ją otrzymać przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Europejską Nagrodę Ekologiczną XII Edycji Konkursu otrzymały Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania oraz Sanator-Bis z Łodzi.
Grono laureatów poszerzyli „Partnerzy Polskiej Ekologii”, wybrani w kategoriach media, osobowość oraz przedsiębiorstwa.
 
 
Na podstawie stron internetowych: cycling-recycling.eu, europarl.europa.eu/pl, , szczecin.gazeta.pl, przyjazni-srodowisku.pl, wfosigw.katowice.pl, wnp.pl zielona-gora.pl oraz informacji prasowych UM w Szczecinie opracowała Katarzyna Gorwa
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus