Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Będziemy budować OZE bez (...)

Na początku kwietnia 2018 r. Ministerstwo Energii opublikowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji, który zgodnie z uzasadnieniem ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w kraju poprzez rozwój ciepłownictwa sieciowego zasilanego ciepłem wytwarzanym w procesie kogeneracji. Zgodnie z propozycjami przedstawionymi w projekcie, systemowe wsparcie ma być kierowane przede wszystkim na poprawę sytuacji w mniejszych aglomeracjach miejskich i na obszara(...)
»

Badanie zanieczyszczenia (...)

Tributylocyna (TBT) jest składnikiem farb przeciwporostowych, stosowanych przez przemysł stoczniowy do zabezpieczania powierzchni stalowych na statkach przed ich porastaniem przez glony i skorupiaki. TBT dostaje się do środowiska podczas malowania oraz eksploatacji statków – zanieczyszczając w szczególności wody i osady portowe oraz glebę wokół suchych doków. Tributylocyna jest silnie toksyczna dla organizmów morskich1, 2, dlatego w Ramowej Dyrektywie Wodnej została u(...)
»