Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Opłaty na drogi lokalne(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Dąbrowie Górniczej (3 lipca br.) pozytywnie zaopiniowano rządową koncepcję dotyczącą opłat urbanistycznych w odniesieniu do dróg lokalnych. Dyskutowano także na temat założeń ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych niezwiązanych gospodarczo z gruntem (tzw. prawa zabudowy), o problemie finansowania i modernizacji infrastruktury oświetleniowej pozostającej w rękach przedsiębiorstw energetycznych, a także o sporcie.(...)
»

Branżowe ABC(...)

Ustalanie ilości dostarczonej wody i odebranych ścieków 1.W budynku mieszkalnym jednorodzinnym parter został wydzielony na działalność gospodarczą (piekarnię). Budynek za pobór wody rozliczany jest na podstawie wodomierza głównego – część mieszkalna, a na działalność nałożony jest ryczałt – ok. 10 m3/m-c. Z kolei ścieki odprowadzane są jednym przyłączem do sieci kanalizacyjnej. Taryfikacja ścieków: ścieki z b(...)
»