Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Jak rewitalizować miasta?(...)

Słowo „rewitalizacja” robi dziś zawrotną karierę. Wszyscy i wszędzie coś rewitalizują. Nawet parki historyczne, kiedyś powszechnie poddawane procesowi rewaloryzacji, teraz obowiązkowo muszą być rewitalizowane. W większości przypadków słowo to jednak jest źle używane. Najczęściej stosuje się je do określenia programu poprawy czy odnowy walorów estetycznych lub funkcjonalnych określonych obiektów. W takich wypadkach mamy zaś do czynienia nie z rewitalizacją, a z rewaloryzacją. Warto w tym miejs(...)
»

Przeszłość i przyszłość P(...)

Przeszłość i przyszłość POIiŚ W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziano m.in. kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na tzw. politykę spójności Polska otrzymała ponad 82,5 mld euro, czyli ok. 346,5 mld zł. Z tego aż 33 proc. środków przypadło na realizację inwestycji w ramach POIiŚ. Podobnie jak w latach 2007-2013, w Programie znajdą się pieniądze na projekty(...)
»