Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Higiena i porządek na ter(...)

Latem, zarówno dzieci, jak i dorośli, muszą mieć zapewnione podstawowe warunki do bezpiecznego korzystania z terenów rekreacyjnych – od czystej wody w kąpieliskach, poprzez lasy bez śmieci, aż po sprawne huśtawki i zjeżdżalnie na placach zabaw. To wszystko oznacza sporo pracy dla strażników miejskich. Przygotowanie terenów rekreacyjnych do sezonu letniego jest jednym z planowych zadań, jakie wykonują strażnicy w okresie wiosennym. Czynności(...)
»

Wskaźnik mikrobiologiczne(...)

Tytułowy wskaźnik mikrobiologicznego pogorszenia jakości wody może stanowić element prewencyjnego planu bezpieczeństwa wodnego. Wprowadzenie wskaźnika mikrobiologicznego pogorszenia jakości wody w sieci wodociągowej w postaci wyniku pomiaru związków adenozynotrójfosforanów tATP – fATP, przeprowadzonego od razu na miejscu, skróci do 5 minut czas reakcji, jaki jest potrzebny na przedsięwzięcie działań naprawczych, takich jak płukan(...)
»