Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Recykling odpadów opakowa(...)

Doświadczenia po wprowadzeniu w życie nowego systemu zbiórki i recyklingu opakowań Rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych rozpoczęto w Czechach od przygotowania ustawy o odpadach. Następnie, w 1995 roku CICPEN (Czech Industrial Cooperation for Packaging and Environment – Czeskie Stowarzyszenie Przemysłowe ds. Opakowań i Środowiska) został zobow(...)
»

Nawałnice i susze niestra(...)

W Olsztynie trwa budowa pięciu zbiorników retencyjnych wód opadowych oraz przebudowa kilkunastu kilometrów sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż kilku ulic. Pozwoli to na sprawny spływ deszczówki, a także na gromadzenie nadwyżki wody opadowej.  Co ciekawe, niektóre z tych zbiorników zostaną przystosowane do rekreacji, powstaną na nich np. fontanny, a wokół infrastruktura parkowa z małą architekturą. – Działania te pozwolą w sposób kontrolowany przeciwdziałać niekorzystnym zjawisk(...)
»