Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Kim jesteśmy, jak działam(...)

Ile jest podmiotów gospodarczych zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jak wyglądają zatrudnienie i wynagradzanie w tych podmiotach?  Niniejszy artykuł został sporządzony na podstawie danych zawartych w „Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego 2016”. Podmioty gospodarcze   Pobór, uzdatnianie i dos(...)
»

Stanowisko URE w sprawach(...)

W związku z rodzącymi się wątpliwościami w branży OZE kancelaria prawna T Legal zwróciła się 13 kwietnia br. do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące posiadania koncesji oraz zwrotu zaliczki. Pytanie pierwsze dotyczyło posiadania koncesji jako warunku koniecznego do otrzymania świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych przez wnioskodawcę mającego zamiar zająć się wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, natomiast drugie (...)
»