Od redaktora

wydany w Recykling – 2011-3
  DRUKUJ

 

Do 2013 r. ilość odpadów ulegających biodegradacji ma być zredukowana o co najmniej 50%, a do 2020 r. o kolejnych 35% w stosunku do masy odpadów wygenerowanych w 1995 r. Wówczas wytworzono 4,38 mln Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w 2008 r. składowano ich 4,29 mln Mg – czytamy w Krajowym planie gospodarki odpadami 2014. W artykule „Przerzucarki (aeratory) do kompostu” autor wskazuje, iż pomimo wzrastającej ilość kompostowni odpadów zielonych i selektywnie zbieranych odpadów organicznych, nadal nie jest możliwy efektywny recykling organiczny bioodpadów w Polsce. Zatem dla tych, którzy myślą o budowaniu lub modernizacji takich obiektów, redakcja przygotowała zestawienie przerzucarek (aeratorów) wykorzystywanych podczas kompostowania. Oczywiście najlepiej zapobiegać powstawaniu odpadów, o czym przy omawianiu KPGO 2014 wspomina dr Beata Kłopotek.
Przeciętny konsument nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji stosowania na butelkach PET etykiet-rękawów zawierających PCV. Dlatego o ocenę tej kwestii poprosiliśmy ekspertów, praktyków oraz stowarzyszenia branżowe, a zebrane opinie prezentujemy w tym wydaniu. Bez wątpienia nieocenioną rolę odgrywa edukacja ekologiczna i jej wpływ na kształtowanie postaw konsumenckich. Przedstawiamy kilka projektów promujących selektywną zbiórkę odpadów, które – przynajmniej mamy taką nadzieję – na zasadzie efektu domino zainicjują kolejne ekodziałania.
Na jakim etapie legislacyjnym znajdują się „nasze” branżowe nowelizacje ustaw? Do końca marca br. rząd chce przyjąć 58 projektów ustaw, a do połowy roku 95 – podaje portal gazetaprawna.pl. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w terminarzu prac sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zostało zaplanowane na czerwiec br. Nie czekajmy więc, tylko bierzmy się za wiosenne porządki.
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus