Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Nie lada wyzwanie(...)

Korzystając z pobytu naszego przedstawiciela w Finlandii poprosiliśmy panią Satu Hassi, fińską minister ochrony środowiska, o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z ekologią i procesem dostosowawczym do wymogów prawa Unii Europejskiej. W jakich dziedzinach, w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, Finlandia musiała zaostrzyć normy ochrony środowiska a w jakich już je spełniała? W momencie przystępowania do Unii Europejskiej Finlandia nie potrzebował(...)
»

Niepokojący brak uregulow(...)

W Polsce od lat zaniedbywane było zagadnienie prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami stałymi. Powszechnie przyjętym rozwiązaniem stał się wywóz odpadów na lepiej lub gorzej urządzone składowiska, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Przystępując do Unii Europejskiej i podpisując Traktat Akcesyjny, Polska przyjęła na siebie zobowiązania, związane z uwzględnieniem w naszym prawie i działaniach logicznych rozwiązań systemowych gospodarki odpadami. Pojedynczy samorząd nie jest w stanie(...)
»