Wszystkie artykuły w kategorii: "Na regale"

Polecane artykuły:

Nowości(...)

Sportowy trawnik Firma Agrecol wprowadziła do swojej oferty specjalistyczną mieszankę wysoce odpornych nasion traw. Produkt jest szczególnie polecany do tworzenia wytrzymałych muraw na boiskach sportowych. Może być także stosowany na obszarach intensywnie eksploatowanych – głównie terenach rekreacyjnych oraz placach zabaw. Odpowiednio dobrane nasiona utworzą gęstą, ciemnozieloną powierzchnię, charakteryzującą się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale tak(...)
»

Stan gospodarki odpadami (...)

Obecną politykę dotyczącą gospodarki odpadami na szczeblu krajowym regulują dwa dokumenty – Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014). Celem dalekosiężnym Kpgo jest wypracowanie systemu w pełni zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad postępowania z odpadami zgodnie z ustaloną hierarchią. Po pierwsze, zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych (...)
»