Wszystkie artykuły w kategorii: "Na regale"

Polecane artykuły:

Kłopoty spadają z nieba(...)

W uroczystej oprawie, a to ze względu zarówno na termin spotkania – 5. kwietnia, w Wielki Czwartek, jak i z uwagi na jego miejsce – Hotel T&T w Poznaniu, odbyło się II Branżowe Śniadanie Mistrzów. Tym razem redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” zaproponowała debatę poświęconą tematowi wód opadowych. Zebrano się, aby podjąć dyskusję dotyczącą palącego problemu - tematu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. W(...)
»

Fizykochemiczne uwarunkow(...)

W strefie przydennej wielu jezior i zbiorników zachodzi fermentacja beztlenowa martwej materii organicznej i emisja fosforu w postaci fosforanów do toni wodnej. Fosfor jest pierwiastkiem biogennym limitującym eutrofizację. Uwolniony z osadów po dotarciu do strefy tlenowej powoduje gwałtowny rozwój organizmów wodnych, zwykle glonów i fitoplanktonu. Po okresie wegetacyjnym organizmy te zamierają, sedymentują na dnie i w procesach fermentacji beztlenowej uwalniają fosforany. Proces ten występuje(...)
»