Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wymagana elastyczność(...)

„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla sektorów publicznego i prywatnego” – pod takim tytułem 19 marca br. odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Instytut Nowych Technologii i Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny. Na temat PPP mówi się w kraju dużo i, niestety, najczęściej na mówieniu się kończy, a konkretnych realizacji jest wciąż jak na lekarstwo. W ocenie większości zainteresowanych ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie speł(...)
»

Odbieranie odpadów komuna(...)

Czy zezwolenie na odbieranie odpadów jest tożsame z zezwoleniem na ich transport? Przepisy w tych sprawach nie są jednoznaczne, wywołują wiele kontrowersji i są różnie interpretowane przez różne instytucje. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w jednym z niedawnych orzeczeń1 zajął stanowisko, że brak jest podstaw do karania przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli nie dyspon(...)
»