Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompleksowe działania(...)

Ze względu na ogrom kompleksowych prac wykonanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, Toruń stanowi doskonały przykład miasta – wzorca. W ramach dużego, komunalnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” zrealizowano priorytetowe dla grodu Kopernika cele. Należy do nich zaliczyć skanalizowanie lewobrzeżnej części miasta, wykonanie przerzutu ścieków pod dnem Wisły do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, zmodernizowanie(...)
»

Innowacje i środowisko(...)

Z górnictwa węgla kamiennego rocznie pochodzi ok. 34,4 mln ton odpadów. Obowiązujące uregulowania prawne wymuszają na wytwórcach i posiadaczach odpadów wydobywczych stosowanie innowacyjnych technologii, umożliwiających ich odzysk i bezpieczne unieszkodliwianie. –Polska ma bogate doświadczenie w opracowywaniu technologii służących zagospodarowaniu odpadów. Bardzo często jest jednak tak, że nie wykorzystuje się go należycie,(...)
»