Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium imprez branżo(...)

Nazwa konferencji Termin Miejsce (...)
»

Odzysk i recykling odpadó(...)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu wymaga, aby odpady powstałe z przetwarzania zużytego sprzętu zostały w jak największej części poddane recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku. Definiując pojęcia odzysku i recyklingu, ustawa o zużytym sprzęcie odwołuje się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o odpadach przez odzysk rozumie się wszelkie działania, ni(...)
»