Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Karząca ręka UOKiK-u(...)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) od początku krytycznie wypowiadał się na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, upatrując w nowych zapisach niebezpieczeństwo zastąpienia konkurencji monopolem na rynku odpadowym. Obawy te znalazły potwierdzenie w jednym z prowadzonych przez UOKiK postępowań, które mają na celu zbadanie działań firm i samorządów budujących nowy system gospodarowania odpadami pod kątem zgodności z ustawą o ochronie konkurenc(...)
»

Karta Przestrzeni Publicz(...)

We wrześniu br. w Poznaniu odbył się III Kongres Urbanistyki Polskiej, zorganizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz prezydenta miasta Poznania. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało: Nowa urbanistyka – nowa jakość życia”. Jego uczestnicy przyjęli deklarację programową, w której świadomi stanu polskiej przestrzeni zurbanizowanej, w trosce o jej poprawę, uznają kilka zadań za szczególnie pilne i ważne. Uczestnicy Kongresu poparli inicjatywę przyjęcia Ka(...)
»