Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wielkopolskie myślenie o (...)

Z Andrzejem Bobrowskim, dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozmawia Urszula Wojciechowska Podczas szerokiej dyskusji nad opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa projektem ustawy biopaliwowej dyr. Andrzej Bobrowski prezentował nieco odmienną koncepcję i wiążącą się z nią technologię pozyskiwania biopaliwa, którą nazwał: „z pola do dystryb(...)
»

Przestrzeń publiczna - na(...)

Rozważając problematykę związaną z przestrzenią publiczną, przede wszystkim skupiamy się na jej formie, strukturze, rodzaju powiązań z otoczeniem oraz uwarunkowaniach przyrodniczych, jakim podlega. Ale nie zawsze dostrzegamy, że ta przestrzeń pełni też inną funkcję – jest elementem gry rynkowej, a tym samym wchodzi w krąg zainteresowań ekonomii.   Mechanizmy ekonomiczne niczym niewidoczne pole magnetyczne wywierają znaczący wpływ na strukturyzowanie się ośr(...)
»