Wokół przetargów

wydany w Recykling – 2011-2
  DRUKUJ

 

Częściowa rekultywacja
Siedem miesięcy (od daty podpisania umowy) ma potrwać rekultywacja I komory składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach (woj. śląskie). Zadanie zrealizuje firma Usługi Trasportowo-Budowlane Bogusław Stanek z Bachowic. Zamówienie obejmuje wykonanie rekultywacji technicznej, polegającej na przygotowaniu warstwy przykrywającej z piasku na wierzchowinie i skarpach, rekultywacji biologicznej z wysiewem traw na skarpach oraz budowę instalacji odwadniającej. Koszt przedsięwzięcia to blisko 810 tys. zł (brutto).
 
Do kwietnia w Rumianku
Kwatera nr 3 na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rumianek (woj. wielkopolskie) zostanie zamknięta i zrekultywowana. Wykonawca, Firma Usługowo-Handlowa Mielczarek z Zielonej Góry, zrealizuje odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego i zbiornika retencyjnego odcieków, odgazowanie kwatery nr 3 poprzez zainstalowanie trzech studni odgazowujących, pokrycie obiektu warstwą gruntu przepuszczalnego i małoprzepuszczalnego. Prace potrwają do końca kwietnia br. Koszt zadania to ponad 398 tys. zł (brutto).
 
Koniec we wrześniu
Przetarg na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Hołowno (woj. lubelskie) wygrało przedsiębiorstwo Transbet z Białej Podlaskiej. W ramach zamówienia zostaną m.in. zrealizowane: kształtowanie pryzmy odpadów, ręczne formowanie nasypów, budowa rowu odwadniającego oraz mechaniczne uszczelnienie czaszy i skarp obiektu gruntem mineralnym. Zadanie obejmuje również rekultywację biologiczną. Prace w ramach inwestycji o wartości ponad 180 tys. zł (brutto) potrwają do końca września br.
 
Odnowa terenu
Do końca marca 2012 r. ma trwać rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie (woj. świętokrzyskie). W ramach zamówienia zostanie uformowana powierzchnia korony i skarp kwatery oraz wykonane będą warstwy: wyrównawcza, odgazowująca, uszczelniająca, glebotwórcza oraz zbierająca wody opadowe. Ponadto powstaną studnie odgazowujące. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo Eko-Wapno Bis z Inowrocławia. Koszt inwestycji to ponad 994 tys. zł (brutto).
 
Składowisko pod lupą
Przetarg na przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Domaszkowicach (woj. opolskie) wygrała firma SGS Eko-Projekt z Pszczyny. Zamówienie obejmuje badanie: wód powierzchniowych i podziemnych, objętości odcieku, gazu składowiskowego oraz gleby. Ponadto raz w roku wykonawca skontroluje strukturę oraz skład masy odpadów pod kątem zgodności z pozwoleniem na budowę składowiska odpadów i określi powierzchnię oraz objętość zajmowaną przez odpady. Badaniom poddane będą również osiadanie powierzchni składowiska i stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca grudnia 2013 r. Koszt zadania to ponad 107 tys. zł (brutto).
 
Ponad 2 mln na modernizacje
Składowisko odpadów „Słabomierz-Krzyżówka” (woj. mazowieckie) zostanie zmodernizowane i zrekultywowane. Obiekt jest zlokalizowany w wyrobisku po eksploatacji piasku. W pierwszym etapie zadania powstaną przesłona przeciwfiltracyjna wraz z drogą technologiczną z płyt, a ponadto m.in. retencyjny zbiornik odparowalny, studnia czerpalna oraz studnia drenażowa wraz z odcinkiem drenażu. Inwestycję o wartości ponad 2,4 mln zł (netto) zrealizuje przedsiębiorstwo „Żyrardów” Piotr Borkowski z Żyrardowa. Zadanie zostanie wykonane do końca br.
 
Na podstawie informacji Biuletynu Zamówień Publicznej oraz strony internetowej www.przetargi.egospodarka.pl opracowała Katarzyna Gorwa
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus