Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Realny wpływ na prawo (...)

  Realny wpływ na prawo Od 1998 r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP) należy do Eureau – Europejskiej Unii Krajowych Organizacji Usługodawców Wod-Kan, z siedzibą w Brukseli. Głównym zadaniem Eureau jest reprezentowanie interesów swoich członków wobec Komisji Europejskiej, wypracowywanie wspólnego stanowiska branży w zakresie projektów przepisów dotyczących UE oraz pr(...)
»

Wątpliwe przepisy (...)

  Zmiany w prawie dotyczącym gospodarki komunalnej są bardzo ważne, wręcz pożądane, gdyż rola tego sektora w gospodarce jest niezwykle istotna. Podkreślają to wszystkie państwa zjednoczone w Unii Europejskiej. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami popiera przejęcie władztwa nad odpadami przez gminy, jednak projekt ustawy, ogłoszony przez Radę Ministrów, wymaga pewnych korekt – podkreśla Tomasz Uciński, prezes KIGO. Projekt ustawy o utrzymaniu czystośc(...)
»