Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Słoneczny prąd podbija św(...)

Słońce już od lat postrzegane jest jako pewne i czyste źródło energii. W ostatnim dziesięcioleciu również w Polsce coraz częściej wykorzystuje się tę energię, zwłaszcza przy ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kolektorów słonecznych. Tymczasem na świecie coraz dynamiczniej rozwija się druga technologia wykorzystania energii słonecznej – fotowoltaika, w Polsce dość słabo znana. (...)
»

Innowacyjna technologia p(...)

Bezodpadowa technologia przerobu złomu akumulatorowego pozwala na zagospodarowanie zużytego elektrolitu (kwasu siarkowego) w procesach odzysku ołowiu z wykorzystaniem innych ołowionośnych materiałów odpadowych i produktów ubocznych. W ramach omawianej technologii przerób złomu akumulatorowego odbywa się w trzech zasadniczych etapach. Pierwszy polega na mechanicznym przetwarzaniu złomu w celu usunięcia elektrolitu i rozdzielenia stałych składnik(...)
»