Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport"

Polecane artykuły:

Koncepcja zagospodarowani(...)

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie doświadczyliśmy tragicznych w skutkach powodzi. Zniszczenia po niektórych z nich do dziś nie zostały usunięte. Problem powodzi i podtopień jest jednak coraz intensywniej badany, a świadomość możliwości zapobiegania tym zjawiskom, jak również znajomość narzędzi pozwalających przewidzieć ich zakres stają się coraz większe. Podejmuje się więc szereg działań, zmierzających do określenia i użycia różnorodnych rozwiązań zabezpieczającyc(...)
»

Potencjał energii słonecz(...)

Ocena potencjału energii słonecznej w miastach jest wyjątkowo trudna. Pomocnym narzędziem może być modelowanie GIS. Pomimo obserwowanego dużego przyrostu zainstalowanej mocy produkcyjnej pochodzącej z energii słonecznej, w dalszym ciągu sektor ten charakteryzuje się najmniejszym udziałem produkcji elektrycznej spośród wszystkich gałęzi OZE w Polsce. Największą przeszkodą dla rozwoju tego sektora w Polsce są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji oraz brak odpowi(...)
»