Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W przededniu wdrożenia re(...)

Budowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ów) oraz optymalne kierowanie strumieniem odpadów są konieczne, by zrealizować obowiązki wynikające z przepisów unijnych. Wiele samorządów, działając indywidualnie lub w formule związku czy porozumienia międzygminnego, a także gros podmiotów prywatnych już jakiś czas temu podjęło wysiłek budowy RIPOK-ów. Jednak rzeczywistość okazała się inna niż się spodziewano… Gdy wejście w życie nowego system(...)
»

Nowe prawo wodne to ogrom(...)

Ustawa Prawo wodne 23 sierpnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Organizacja nowej struktury organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami rozpocznie się już po kilku dniach od ogłoszenia ustawy. Co to oznacza w praktyce? Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz branży wodociągowo-kanalizacyjnej od miesięcy z uwagą śledzili prace legislacyjne nad ustawą Prawo wodne. W końcu klamka zapadła. Planowana reforma od początku budziła ró(...)
»