Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Sukcesy i porażki motywuj(...)

Z profesorem Tadeuszem Skoczkowskim, prezesem krajowej Agencji Poszanowania Energii, rozmawia Urszula Wojciechowska   Minęło 15 lat działalności Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), w tym 10 lat pod Pana kierownictwem. Jakie są Pana zdaniem największe osiągnięcia tego okresu? Rzeczywiście obie daty brzmią bardzo dostojnie i zobowiązują do paru słów podsumowań. Patrząc na działalność KAPE z perspektywy piętnastu lat,(...)
»

Usunięcie roślin a pozwol(...)

Drzewa i krzewy rosnące na terenie miast i wsi bardzo często kolidują z planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Regułą wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 1l56, poz. 1118 z późn. zm.) jest, że roboty budowlane mogą być wykonane tylko na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1 przywoływanego aktu prawnego pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wyd(...)
»