Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mechaniczne zabezpieczani(...)

Podczas swojego rozwoju drzewa podlegają rozmaitym negatywnym oddziaływaniom, które mogą prowadzić do ich zniszczenia. Aby nie stanowiły one zagrożenia dla otoczenia, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Jednym ze sposobów jest tzw. mechaniczne zabezpieczanie ich korony, pnia czy korzeni. Drzewa w swym osobniczym rozwoju narażone są np. na obumieranie tkanek lub or(...)
»

Informator(...)

Śmigła z Polski Umowy o dofinansowanie projektów pn. „Budowa zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w Warszowicach w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” oraz „Budowa nowoczesnej linii technologicznej do produkcji niezbędnych elementów elektrowni wiatrowych” podpisano 14 marca 2012 r. Inwestycje o wartości odpowiednio: ponad 57 mln zł oraz niemal 30 mln zł otrzymają dofinansowanie w kwotach ponad 23 (...)
»