Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Recykling, zagospodarowan(...)

Czyste powietrze, woda i gleba są niezbędne do życia, dlatego ochrona środowiska jest naturalnym zadaniem każdego pokolenia, niezależnie od szerokości geograficznej i epoki historycznej. Trwająca obecnie era intensywnego rozwoju przemysłowego uwidoczniła problem odpadów, nierozłącznie związanych z procesami produkcyjnymi oraz rosnącym poziomem życia społeczeństw. Jaskrawość problemu(...)
»

Tego NIK(t) się nie spodz(...)

W realizacji polskiego celu energii z OZE ważną rolę odgrywa wykorzystanie energii pochodzącej z wiatru. Niestety, kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 14 lutego 2014 r., obejmująca lata 2009-201, wykazała, że budowane w Polsce farmy wiatrowe nie spełniają wielu wymogów prawnych. Kontrolą objęto takie działania, które miały istotne znaczenie dla przedmiotu kontroli przed i po wymienionym okresie.(...)
»