Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Bez stygmatyzacji(...)

O problemach na rynku pracy mówi się nie od dziś. Stąd podejmowane są różne inicjatywy, usankcjonowane również w obowiązującym prawie, które pozwalają na aktywizację ludzi długotrwale bezrobotnych. Są to m.in. prace społecznie użyteczne, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Czy samorządy i jednostki zatrudniające osoby bezrobotne w ramach tego typu prac mogą polecić te instrumenty innym podmiotom? Kwestię kryteriów kierowania osób długotrwale pozostających bez (...)
»

Niespokojna kanikuła(...)

Sezon ogórkowy w pełni, aż tu „nagle” – po długich oczekiwaniach, konsultacjach i poważnych obawach – Ministerstwo Gospodarki oficjalnie przedstawiło projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nie minął tydzień, niby wakacyjny, a już znamy opinie bodaj wszystkich organizacji, środowisk i innych liczących się w naszej mocno zróżnicowanej branży „czynników”. Fenomen Internetu i komunikacji bezprzewodowej pozwala wprawdzie upub(...)
»