Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Model włoski gospodarki o(...)

W poprzednich artykułach przybliżyłem Państwu systemy gospodarki odpadami, w których znakiem odzysku jest „zielony punkt”. Miejskie odpady komunalne we Włoszech osiągnęły w 1997 roku około 26,6 mln ton, daje to średnio na jednego mieszkańca Włoch 460 kg [Fot.: Włochy zagospodarowały łącznie 35% materiałów z odpadów opak(...)
»

Ekosystemy bagienne(...)

Sztuczne mokradła stają się współcześnie nowym elementem krajobrazu zurbanizowanego, ale przede wszystkim sposobem na usprawnienie miejskiego systemu drenażu. Dlatego warto zapoznać się z nim bliżej i zastanowić się nad wprowadzeniem tego typu rozwiązań na polskich osiedlach. Sztuczne ekosystemy bagienne (ang. constructed wetlands) w inżynierii środowiska rozumiane są jako obiekty glebowo-roślinne do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Liczne(...)
»