Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa koncepcja wsparcia (...)

Ministerstwo Gospodarki podczas spotkania 17 września br. przedstawiło schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE. Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez MG założeniami i ich przeanalizowaniu, SPIUG uważa, że zaproponowany system aukcyjny jest bardziej adekwatny do rozliczenia technologii, które już długo istnieją na rynku, czyli takich jak wytwarzanie energii w źródłach konwencjonalnych, a nie do wsparcia technologii OZE, rozwijanych dopiero od(...)
»

Funkcje gminy związane z (...)

W wydanym w 2002 r. przez PWN „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny” słowu „realizować” przypisuje się znaczenie „wprowadzać coś w życie, urzeczywistniać”. Jednocześnie zaznacza się, że jest to wyraz nadużywany i wskazuje na niepoprawność łączenia go z rzeczownikami konkretnymi np. realizować dom, realizować budowę drogi. Poprawnie, według słownika, winno się mówić: budować dom, budować drogę. W tym samym słowniku wyjaśnia się, że wyraz „zapewniać&#82(...)
»