Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zatwierdzenie programu go(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145) dokonuje istotnych zmian w dotychczasowej regulacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Dotyczą one szeregu przepisów szczegółowych. Celem artykułu jest omówienie tylko jednej z nich, choć można ją uznać za najważniejszą. Nowa decyzja administracyjna jest instrumentem kontroli wstępnej procesu wytwarzania odpadów. Jej wprowadzenie(...)
»

Ochrona zieleni w procesi(...)

Ochrona zieleni w procesie inwestycyjnym w Polsce zyskała na znaczeniu, kiedy zaczęto usuwać masowo zieleń pod wielkoobszarowe inwestycje, takie jak budowa supermarketów, galerii handlowych, salonów itp. Ponadto na rynku nieruchomości rozpoczęły działalność firmy deweloperskie, budujące z ogromnym rozmachem osiedla mieszkaniowe na terenach do tej pory niezagospodarowanych. Organy ochrony przyrody stanęły przed trudnym zadaniem wydawania zezwoleń na usunięcie wielu z(...)
»