Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Duże zmiany w prawie(...)

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (P.o.ś.) oraz niektórych innych ustaw jest implementacja postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 210/75/WE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), w skrócie nazywanej dyrektywą IED, która ma otworzyć nową erę dla standardów ochrony środowiska w Unii Europejskiej. W stosunku do tej regulacji rozbudz(...)
»