Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czym się kierowano przy k(...)

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mocno zaniepokoiły dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. Dlatego zwrócił się on z prośbą o wyjaśnienie pewnych wątpliwości do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. List ten trafił również do nas. Poniżej prezentujemy jego treść, a w kolejnych wydaniach spróbujemy skomentować przedstawione zarzuty i wątpliwości. (red.)(...)
»

Wymagania jakościowe staw(...)

– projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia Jerzy Siepak, Jerzy Zerbe Obecnie obowiązujące wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia uwzględniają wszystkie rodzaje naturalnych komponentów wody, składników powstających w stosowanych procesach uzdatniania oraz zanieczyszczeń antropogenicznych, których normowanie jest potrzebne z uwagi na konieczność zapewnienia należytej zdrowotności oraz odpowiednich właściwości estetycznych i organoleptycznych wod(...)
»