Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szóste sprawozdanie Komis(...)

Efektywność energetyczna, skala zatrudnienia oraz MŚP są obecnie w centrum unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 – tak wynika z nowego sprawozdania Komisji. Opublikowane 31 lipca „Szóste sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej” wskazuje, że polityka spójności UE przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, związanych ze wzrostem gospodarczym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejsz(...)
»

Rowerem po regionie kujaw(...)

Rowerem po regionie kujawsko-pomorskim   Oprócz długodystansowych tras rowerowych do uprawiania turystyki rowerowej, takich jak trasa w Polsce Wschodniej czy sieć regionalnych tras rowerowych w Małopolsce, opisanych w poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” rodzą się inicjatywy o mniejszym zasięgu. Przykładem takiej trasy jest szlak Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Koronowo o długości ok. 120 km.   W paźdz(...)
»