Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Srebrna puszka na finiszu(...)

Na początku 2001 roku Fundacja RECAL i „Przegląd Komunalny” ogłosiły Konkurs „Srebrna Puszka” dla najlepszych pomysłów edukacyjnych wykorzystujących program recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, a pomysłowość ich autorów przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Zbliża się więc czas podsumowań i nagradzania najciekawszych projektó(...)
»

Turbiny wiatrowe a integr(...)

Stosunkowo rzadko dyskutuje się o mechanicznych oddziaływaniach turbin wiatrowych na elementy infrastruktury sieciowej, a jak wskazują doświadczenia, nie można tych zjawisk pomijać. Przyrost mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) stwarza nowe wyzwania, przed którymi stają zarówno operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD), jak i operator systemu przesyłowego(...)
»