Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Metody kontroli(...)

Pod koniec ubiegłego roku w „Przeglądzie Komunalnym” ukazały się dwa artykuły z cyklu, w których omówione zostały skala występowania i pochodzenie barszczu oraz zagrożenia, jakie przynosi jego ekspansja w Polsce (numery 11 i 12/2008). Tym razem opisane zostaną metody kontroli tego niepokojącego zjawiska. (red.) Konieczność kontrolowania rozmieszczenia i liczebności barszczu olbrzymiego (Heracleum mantegazzianum s.l.)1 dost(...)
»

OZE na Europejskim Kongre(...)

Zalety środowiskowe wykorzystywania OZE nie budzą wątpliwości. Jakie są jednak realne szanse na wdrożenie ich w Polsce? Co stoi na przeszkodzie realizacji ambitnych planów 15-procentowego udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r.? Na te pytania odpowiadali prelegenci i uczestnicy panelu „Energetyka: odnawialne źródła energii” w drugim dniu Kongresu w Katowicach. Spotkanie rozpoczęło się od prognozy dotyczącej wykorzystania OZE w Polsce. (...)
»