Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Wsparcie finansowe dla dz(...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od 1999 roku regularnie angażuje się w finansowanie przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska na obszarze administracyjnym stolicy Polski. Ze względu na wysokie potrzeby występujące na terenie miasta Warszawy, związane z nimi wysokie wymagane nakłady finansowe, a także ograniczoność zasobów Funduszu, możliwe było wsparcie jedynie wybranych grup przedsięwzięć, mających szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.(...)
»

Burzliwe dzieje miejskieg(...)

Cheonggyecheon to mający blisko 8,4 km długości pas publicznej przestrzeni przeznaczonej na rekreację i wypoczynek, znajdujący się w centrum stolicy Korei Południowej – Seulu. Powstanie tego terenu było skutkiem zakrojonych na szeroką skalę procesów rewitalizacyjnych w centrum miasta. Ich efektem stało się przywrócenie miastu strumyka, który jeszcze w latach 50. XX w. przepływał przez Seul, lecz w wyniku postępującej modernizacji miasta został przykryty infrastruktu(...)
»