Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Rozszerzyć wiedzę(...)

Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) zostały opracowane jako narzędzie samoregulacji w przemyśle. Pierwsza norma dotycząca programów zarządzania środowiskowego, BS 7750, została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1992 r. W tym samym czasie Komisja Europejska rozpoczęła opracowywanie propozycji takiej regulacji w Unii Europejskiej – Rozporządzenia EMAS. Natomiast Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w 1996 r. wprowadziła normę ISO 14001. (...)
»

Ustalenie opłaty za gospo(...)

  Jednym z podstawowych aktów prawa miejscowego w tym względzie jest uchwała rady gminy w przedmiocie wyboru metody obliczania i wymiaru stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Niewątpliwie jest to decyzja, której skutki będą najbardziej odczuwalne zarówno dla mieszkańców, jak i dla budżetu gminy. Niedoszacowanie kosztów lub też przeszacowanie przychodów z tytułu pobieranych opłat może powodować negatywne konsekwencje(...)
»