Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Zastosowanie granulacji(...)

Działające w Polsce w wielu miastach i osiedlach ciepłownie opalane węglem, z uwagi na przestarzałą konstrukcję palenisk i korzystanie z tańszych sortymentów węgla, wytwarzają znaczne ilości pyłów. Pyły te, wychwytywane w cyklonach, są następnie najczęściej wywożone na wysypiska, stanowiąc uciążliwy ze względu na objętość i wtórne pylenie odpad, którego koszt skadowania dodatkowo zwiększa wydatki związane z okresowym zraszaniem składowisk. W Kat(...)
»

Nie ma głupich pytań(...)

Za parę dni znowu zaczynają się targi w Bydgoszczy. Jedziemy tam, czy nie jedziemy? Jeśli jedziemy, to w jakim celu? Co z tego będziemy mieli po powrocie? A co z tego będą mieli nasi klienci? A właściciele? Czy wyjazd na targi zwróci się? Czy zadajemy sobie pytania? Czy są one dla nas ważne? Czy zadajemy je, pomimo że nie mamy odpowiedzi na większość z nich? O targach i o zadawaniu pytań dzisiaj powiemy słów kilka. Prawda Pana Jacka Najpierw kilka słów prywatnej retrospekcji.(...)
»