Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Podmiot korzystający ze (...)

Zagadnienie kwalifikowania rolników do kategorii „podmiotów korzystających ze środowiska” było już poruszane na łamach „Przeglądu Komunalnego”. To ogólne pojęcie ma podstawowe znaczenie dla ustalenia adresatów obowiązków ochronnych wynikających z przepisów o ochronie środowiska, a zwłaszcza ustawy Prawo ochrony środowiska. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r. poz. 799, ze zm., ustawa P.o.ś.) pojęcie „podmiot korzystający ze (...)
»

Standardy w wytwarzaniu p(...)

Produkcja paliw z odpadów z zachowaniem procedur ujętych w systemach zarządzania jest procesem bardzo wymagającym i kosztownym. Można jednak obniżyć te wydatki. Czy warto podjąć tego typu wyzwanie? Gospodarka odpadami sytuuje producenta paliw jako zbierającego, wytwarzającego, prowadzącego proces odzysku i często transportującego odpady. Produkcja paliw może opierać się np. na decyzji starosty. Z pewnością warto produkować paliwa zgodnie z wytycznymi BREF, szczególn(...)
»