Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

Wiedza przez Internet Ministerstwo Środowiska jako pierwsze z resortów uruchomiło 14 stycznia 2004 r. ofertę szkoleniową wykorzystującą Internet. Jest ona skierowana do pracowników urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych oraz gmin. Szkolenie opracowane zostało z myślą o podniesieniu kwalifikacji kadr realizujących zadania związane z ochroną środowiska, w tym przede wszystkim z pozyskaniem i odpowiednim wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej przeznaczonyc(...)
»

Biblioteka wod-kan(...)

"Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji" Eugeniusz Klaczyński Poznań 2016 ISBN 978-83-901701-5-2 Publikacja wydana przez firmę Envirotech prezentuje procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterys- tyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej(...)
»