Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązki sprawozdawcze p(...)

18 września 2009 r. weszła w życie Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (DzU nr 130, poz. 1070). Ustanawia ona zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji w celu zawiadywania krajowymi pułapami emisji oraz zapewnienia ich trwałego nieprzekraczania, ograniczania emisji substancji do wymaganego poziomu (jeżeli pułapy zostały przekroczone) oraz zarządzania niewykorzystanymi częściami krajowy(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

  Szpital z kogeneracją Zakończyło się postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci parowej na wodną”. W pierwszym etapie prac modernizacyjnych (do 15 sierpnia 2011 r.) powstanie kotłownia gazowo-olejo(...)
»