Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Lokalne programy i kampan(...)

Wraz ze zbliżającym się momentem ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków strukturalnych, dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, coraz częściej pojawiają się pytania o możliwości zdobycia środków przez osoby fizyczne. Jakie są szanse pozyskania środków na zakup urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla gospo(...)
»

Prawne podstawy ochrony i(...)

Podstawę prawną ochrony i rekultywacji gruntów stanowi ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU Nr 16 poz. 78, z 1996 roku Nr 95 poz. 141, z 1997 roku Nr 60 poz. 370, Nr 80 poz. 505, Nr 160 poz. 1079, z 1998 roku Nr 106 poz. 668 i z 2000 r. Nr 12 poz. 136). Przepisy ogólne (rozdział 1) ustawy określiły: · pojęcie gruntów rolnych, do których zaliczono m.in.: grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, grunty pod stawami r(...)
»