Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozwój technologii wytwar(...)

  Kierunki rozwoju technologii wytwarzania biopaliw zostały wytyczone przez Europejską Strategiczną Agendę Badawczą (ESRA), która wraz z Planem Wykonawczym została przyjęta 31 stycznia 2008 r. na posiedzeniu członków Europejskiej Platformy Technologicznej Biopaliw.   (...)
»

Myśl globalnie - jedz lok(...)

Ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby konfliktów społecznych na wsi. Protestowali rolnicy, zdeterminowani prowadzoną przez rząd polityką rolną. Proponowane zmiany, związane z przyszłym członkostwem w Unii Europejskiej, zantagonizowały opinie mieszkańców wsi, którzy martwią się o los swoich gospodarstw. Brakuje projektów i rozwiązań, które stanowiłyby realną alternatywę rozwoju tego sektora gospodarki. (...)
»