Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opady atmosferyczne nad P(...)

Ilość i jakość opadów atmosferycznych na obszarze Poznania zależą od szeregu czynników, takich jak warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu i skala emisji zanieczyszczeń. Bez względu jednak na ich charakterystykę istotne dla ekosystemów miejskich jest odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i spływowych. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na założenia zrównoważonego rozwoju miasta oraz spełnianie norm prawnych obowiązujących w krajach UE. (...)
»

Regulator na rynku wody?(...)

Prace legislacyjne nad nową ustawą Prawo wodne wchodzą w decydującą fazę. Towarzysząca im dyskusja ogniskuje się m.in. na opłatach za usługi wodne czy na kompetencjach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Od pewnego czasu istotnym elementem debaty1 dotyczącej nowego Prawa wodnego jest również propozycja powołania regulatora na rynku wody.  Co istotne, pomysł utworzenia tego rodzaju organu stał się w ostatnich dniach poważnie rozwa(...)
»