Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektor i Herakles(...)

Ważnym elementem działań podejmowanych przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest plebiscyt na „Dyrektora Roku”. Służy on integracji członków KFDZOM. W ubiegłym roku plebiscyt zorganizowany został po raz pierwszy. Wśród nominowanych do tytułu roku 2000 znaleźli się: Zbigniew Brojanowski (Altvater Piła), Emil Bystrowski (PTHU Interpromex), Andrzej Malara (MPGK Katowice), Jan Nowak (Esta), Tomasz Uciński (PGK Koszalin) i Zbigniew Wróbel (ZGOK Olsztyn). Dyrektorem R(...)
»

Zamówienia publiczne w 20(...)

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostało „Sprawozdanie z udzielania zamówień publicznych za rok 2007”. Jest to rozbudowany dokument i nie każdy dysponuje wolnym czasem, aby go dokładnie przeczytać. Warto zatem zapoznać się chociaż z niektórymi zawartymi tam informacjami. Wartość udzielonych zamówień publi(...)
»