Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wybrane zagadnienia związ(...)

Zagadnienia związane ze skutecznym i bezpiecznym zagospodarowaniem wód opadowych stają się coraz ważniejszym problemem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Z jednej strony bez ich rozwiązania nie jest możliwe normalne funkcjonowanie osadnictwa, z drugiej – ograniczenie się do kanalizowania wód opadowych stwarza szereg problemów ekologicznych. Nawet najlepiej zorganizowana kanalizacja pozostaje tylko jednym z elementów szerszego pojęcia melioracji miejs(...)
»

Zielone susze(nie) głowy (...)

Zgodnie z informacją przygotowaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, od 1 maja do 30 czerwca br. spośród 15 województw dotkniętych suszą najbardziej ucierpiały Wielkopolska i Kujawy. Przed tą klęską uchroniło się jedynie województwo podkarpackie. (...)
»