Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kotłownia we Fromborku(...)

We Fromborku od 2002 r. funkcjonuje nowoczesny system produkcji i dystrybucji ciepła oparty na paliwie, którym jest słoma. System składa się z kotłowni o mocy 7 MW, pięciu kilometrów preizolowanej sieci ciepłowniczej i 67 dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Kotłownia jest usytuowana za miastem, dobrze wkomponowana w miejscowy krajobraz. Jej budynek, połączony z magazynem paliwa, tworzy jedną bryłę. Rozładunek paliwa ze środków transportu odbywa się w obrębie magazynu, co pozwala zachować porząd(...)
»

Postulaty nietracące na w(...)

Czwarty rok działalności Rady RIPOK rozpoczynamy z optymizmem choć, że w wielu obszarach także z mieszanymi uczuciami. Mimo postępujących zmian w strategii gospodarowania odpadami na poziomie europejskim nasze problemy i propozycje ich rozwiązania podlegają w części tylko nieznacznym korektom. Idee gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczania ilości składowanych odpadów wdrażaliśmy już, w miarę naszych możliwości, od dawna. Część naszych postulatów z(...)
»