Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Wydaje się, że nasze przystąpienie do Unii Europejskiej zostało już przesądzone. Chcą tego w europejskich stolicach, o naszej chęci mówią wyniki prowadzonych w ostatnim czasie sondaży opinii publicznej. Czy jest to krok dobry, czy zły? Głosy są podzielone, ale zwolenników jest zdecydowanie więcej. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że skoro już z takim zapałem przygotowujemy się do członkostwa, to chyba warto zadbać, o to byśmy nie spadli od razu do unijnej drugiej ligi. Co, jak informuje &#(...)
»

Cyrkularna rewolucja w od(...)

Na początku grudnia Komisja Europejska przedstawi nowy projekt dyrektywy dotyczącej circular economy. Na taką rewolucję obecny polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi nie jest gotowy. Trzeba zatem już dziś rozmawiać o koniecznych zmianach. Choć Komisja Europejska szczegóły dyrektywy trzyma jeszcze w tajemnicy, kilka kwestii zostało już przesądzonych. Na pewno podniesione będą poziomy recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych,(...)
»