Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Innowacje w ochronie środ(...)

Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska pojawia się coraz więcej innowacyjnych rozwiązań. Jakie znaczenie mają one w ochronie środowiska? Czy są potrzebne?         Firmy innowacyjne stanowią w Polsce tylko 25% ogółu przedsiębiorstw, natomiast średnia dla krajów unijnych wynosi 42%. Niestety, większość polskich fir(...)
»

Ekologiczny powiew(...)

Tak popularne w XXI w. słowo „ekologia” ma swoje źródło w greckich: oiko - dom i logos – nauka. Panuje przekonanie, że w ujęciu metaforycznym tym domem jest nasza wspólna planeta – Ziemia, o którą my – jej mieszkańcy – powinniśmy dbać dla siebie i przyszłych pokoleń. Już niebawem „ekologiczny wiatr” powieje tradycyjnie w Poznaniu. Właśnie w stolicy Wielkopolski co roku obywa si(...)
»