Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

O przyszłości architektury w Szklarskiej Porębie  Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w III/VI Międzynarodowej Konferencji „Architektura bez granic – architektura przyszłości, przyszłość architektury”, która odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2014 r. w Szklarskiej Porębie, w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Radość” Politechniki Wrocławskiej, na ul. Muzealnej 5. Głównymi tematami konferencji w tym roku będą: współczesna architekt(...)
»

Uwagi do założeń programu(...)

W ostatnim czasie możemy zauważyć znaczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, w tym wykorzystaniem energii słońca. Wynika to z rosnących cen energii oraz z pojawienia się możliwości uzyskania dotacji na budowę słonecznych instalacji grzewczych. Za bardzo pozytywną należy uznać propozycję uruchomienia przez NFOŚiGW „Programu dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji” o zasięgu ogólnokrajowym i wsp(...)
»