Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo produktowe w 2006 r(...)

W 2006 r. dokonały się stosunkowo niewielkie zmiany – z punktu widzenia ochrony środowiska – w zakresie prawa odnoszącego się do produktów, które mogą wywierać wpływ na stan środowiska lub na stan zdrowia ludzi. Żadne zmiany nie wystąpiły w zakresie stanu prawnego dotyczącego substancji i produktów, regulowanego przez ustawę Prawo ochrony środowiska, wyrobów zawierających azbest, produktów rolnictwa ekologicznego oraz transportu koleją towarów niebezpiecznych. Ogól(...)
»

Nowe obowiązki zamawiając(...)

Prawo zamówień publicznych Nowe obowiązki zamawiającego W związku z wejściem w życiem 23 grudnia 2013r. przepisów Ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zwiększyły się obowiązkizamawiającego. Nowelizacja ta wprowadziła nowe rozwiązania prawne, mające bardzo duże znaczenie dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, a co za tym idzie równ(...)
»