Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polityka energetyczna Pol(...)

Wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw oraz energii, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska są najważniejszymi wyzwaniami, na które odpowiada Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (PEP). Dokument przyjęty 10 listopada 2009 r. przez Radę Ministrów składa się z długoterminowej strategii dla sektora e(...)
»

Więcej zyskamy działaniem(...)

W czwartek, 21 listopada 2002 roku, przy okazji dorocznych Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu, odbyła się wspólna konferencja Ministerstwa Środowiska oraz stowarzyszenia Polski Klubu Ekobiznesu (PKE). Przedstawiciele stowarzyszenia opowiadali o dotychczasowych działaniach PKE, prezentowali także propozycje projektów ekologicznych dla regionu wielkopolskiego. Czym w istocie jest i jak działa Polski Klub Ekobiznesu opowiada Krzysztof Opałka – członek Zarządu Polskiego Klubu Ekobiznesu(...)
»