Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Metody pomiaru stężenia z(...)

Uciążliwość źródeł emisji zanieczyszczeń w dużej mierze zależy od wielkości strumienia zanieczyszczeń ulatujących do otoczenia, czyli od wielkości emisji. Natomiast jej wielkość jest istotnie uzależniona od stężenia zanieczyszczeń w gazach odlotowych (np. wentylacyjnych, procesowych) lub wywiewanych znad źródła powierzchniowego. Zawartość zanieczyszczeń chemicznych w gazach można określić poprzez podanie wartości stężeń masowych (np. w mg/m3) lub objętościowych (np. pp(...)
»

Planowanie i zapobieganie(...)

Zmiana przestrzennych form zagospodarowania miast, która ma wpływ na rozwiązania ich systemów dystrybucji wody, wpływa także na zużycie energii potrzebnej na ich budowę i eksploatację. Zmieniając formy przestrzenne, można wpływać na oddziaływanie przestrzeni zurbanizowanej na środowisko. Takie były wnioski przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych badań nad wpływem zmian przestrzennych form jednostek osadniczych na rozwiązania struktury konfiguracyjnej system&oac(...)
»