Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady objęte "standardem"(...)

Zbliżamy się do finiszu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Termin mija w 2015 r. Ponieważ praktycznie cała Polska leży w zlewni słonawego jeziora o nazwie Bałtyk, narzucone przez Unię Europejską ostre normy oczyszczania ścieków powodują stale rosnącą produkcję osadów pościekowych. Problem ich zagospodarowania jest elementem wpływającym na cenę oczyszczania ścieków, a tym samym inwestycje w zakresie gospodarki osadowej są bardzo(...)
»

Przyczynek do dyskusji(...)

Drugi Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Bieżąca ocena stanu przygotowań i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych pozwala z dużym prawdopodobieństwem założyć, że zarówno w 2010 r., jak i w 2013 r. będzie zagrożone osiągnięcie zaplanowanych poziomów zredukowania ilości biodegradowalnych frakcji odpadów kierowanych do składowania. By temu przeciwdziałać, należałoby wprowadzić dodatkowe regulacje prawne, które wspomagałyby podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących budo(...)
»