Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologia to czysty biznes(...)

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes” 2009. Już ponad 5 tys. firm przekonało się, że działania na rzecz ochrony środowiska są źródłem wymiernych korzyści finansowych. Sukces osiągnęły dzięki udziałowi w Programie Czysty Biznes, realizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Swoje osiągnięcia firmy mogą prezentować, biorąc udział w będącym częścią Programu Konkursie. Konkurs, pod honorowym patronatem Ministerstwa Środ(...)
»

Kto da się nabrać?(...)

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o odpadach z 2001 r., ilość odpadów biodegradowalnych do 31 grudnia br. powinna zostać zmniejszona do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska w 1995 r. Wymaga to, oczywiście, tworzenia systemów zagospodarowania tego rodzaju odpadów w sposób inny niż przez składowanie. Czy jesteśmy w stanie sprostać tym wymogom? A jeśli nie, to jakie należało(...)
»