Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozliczanie obowiązku w z(...)

Termin „odpady ulegające biodegradacji” (OUB) w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.), która wdraża zapisy dyrektyw UE, został zdefiniowany w art. 3 ust. 3 pkt 7. Są to te odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Brakuje jednak jednoznacznych kryteriów określających, które rodzaje odpadów należy uznać za ul(...)
»

Dobrze „przymierzone” tar(...)

„Przymierz się” – pod taką nazwą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło 27 września konkurs na najpopularniejszy projekt inwestycyjny realizowany w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej. Najlepsze okazało się przedsięwzięcie zgłoszone przez Targi Kielce. Na terenach wystawienniczych laureata od 6 do 8 października już po raz drugi odbyły się Międzynarodowe Targi Infrastruktura Wodno-Ściekowa. Kielecka inwestycja warta 170 mln złotych wyprzedziła w ry(...)
»