Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

Zielona Olimpiada Zimowa Olimpiada w Turynie była pierwszą imprezą sportową spełniającą wszystkie standardy środowiskowe w zakresie zarządzania środowiskiem oraz oceny EMAS. Oznaczało to m.in.: bezpieczeństwo zdrowia pracowników i mieszkańców w miejscu, gdzie odbywała się olimpiada, racjonalne zużycie energii i wody, ochronę krajobrazu oraz zrównoważoną architekturę. Przykładem tej ostatniej jest główna wioska olimpijska, w której znajduje się 39 budynków dla 2,5 tys. osób. Na budynka(...)
»

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   Prosto z wokandy Brak ograniczenia czasowego co do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa niezgodny z Konstytucją RP Wyrok Trybunału Konstytucyjn(...)
»