Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Stan środowiska Europy (...)

  Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest zobowiązana do dostarczania aktualnych i wiarygodnych informacji na temat środowiska, jego stanu oraz zachodzących w nim zmian.   Zadaniem EEA jest również przygotowywanie opracowań zawierających ocenę stanu środowiska w Europie. Pod koniec listopada 2010 r. EEA opublikowała raport „Środowisko Europy 2010 – Stan i Prognozy. Synteza”, który jest czwartym z kolei. Jak po(...)
»

Zagospodarowanie zużytej (...)

Borowina jest biologicznie czynnym rodzajem torfu leczniczego (balneologicznego), powstałego na obszarze torfowisk wysokich z obumarłej roślinności bagiennej1. Zaliczana jest do peloidów, czyli dennych osadów wód, złożonych z resztek organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zawierających duże stężenia soli mineralnych2. Obecnie wydobycie borowiny odbywa się mechanicznie. Po ukończeniu tego procesu borowina w postaci półproduktu przewożona jest do z(...)
»