Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Postępowania taryfowe cza(...)

Batalia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie zakończyła się 12 marca 2018 r. Wręcz przeciwnie – złożone wnioski taryfowe są dopiero wstępem do postępowań taryfowych, które mogą przynieść różnorodne rozstrzygnięcia organu regulacyjnego. Truizmem jest stwierdzenie, że w ostatnich tygodniach uwaga całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej była skupiona na opracowaniu wniosków taryfo(...)
»

Przyszłość z biogazem(...)

Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce jest niewielkie, nie przekracza 2,5% całkowitego zużycia energii pierwotnej. Według dokumentów rządowych, celem strategicznym państwa jest zwiększenie udziału zielonej energii w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w 2010 r. i do 14% w 2020 r. Natomiast według stanowiska Unii Europejskiej obejmującego kraje kandydackie, a więc i Polskę, udział energii ze źródeł odnawialnych w tymże bilansie powinien wynosić już w 2010 r. co najmniej 12%. Wyk(...)
»