Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Dokąd zmierzamy w gospoda(...)

Opublikowany jesienią 2011 r. komentarz do nowelizacji ustaw „odpadowych” opatrzony został tytułem „Nadzieje i wątpliwości” („Przegląd Komunalny” 11/2011). Może warto z dzisiejszej perspektywy, po kilkunastu miesiącach prób wdrażania nowych rozwiązań, zastanowić się, czy – w świetle zdarzeń i decyzji podejmowanych ostatnio przez samorządy – spełniły się wszystkie nadzieje i rozwiane zostały wszystkie wątpliwości? Od 1 lipca br. powinien zacząć funkcjonować nowy syst(...)
»

Biblioteka wod-kan(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów Mirosław Krzyszczak Warszawa 2005 ISBN 83-60096-05-8 Publikacja jest analizą oceny stosowania w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych przepisów us(...)
»