Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Mechanizny wspierające od(...)

W październiku 2001 weszła w życie nowa dyrektywa nr 2001/77/EC „O promocji elektryczności produkowanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii" („Directive on promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market" - Dziennik Wspólnoty Europejskiej poz. L283 z dnia 27.10.2001). Jednym z ważnych elementów tej dyrektywy jest podwyższenie ilości energii jaka ma być produkowana z wykorzystaniem OZ(...)
»

Fundusz stawia na innowac(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera innowacje środowiskowe, oferując różne mechanizmy i narzędzia. Od 2016 r. spółki tworzące nowoczesne projekty z zakresu ochrony środowiska będą mogły skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest wejście kapitałowe. – Pomimo dużej przedsiębiorczości Polaków Polska zajmuje dalekie od czołówki miejsca w międzynarodowych rankingach innowacyjności. Fundusz widzi potrzebę wsparcia innowacji, pomimo że inwe(...)
»