Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Połączyła nas idea(...)

Z Adamem Kozińskim, przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich i zastępca burmistrza w gminie Międzyrzecz rozmawia Zenon Świgoń Dlaczego Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich ma spełniać szczególną rolę? Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich jest jedną z bardzo wielu organizacji pozarządowych, które powstają jak grzyby po deszczu, aby rozwiązać jakiś żywotny problem, osiągnąć jakiś cel lub przynajmniej połączyć ludzi o zbieżnych poglądach i oczekiwan(...)
»

Aktualny stan gospodarki (...)

Strategię działań na lata 2003-2014 określa Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO), przyjęty uchwałą Rady Ministrów 29 października 2002 r. Duży nacisk w KPGO położony został na realizację zadań w sektorze komunalnym, w tym na intensyfikację przedsięwzięć związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zwłaszcza ulegających biodegradacji. Głównym celem tych działań jest zminimalizowanie ilości odpadów kierowanych do składowania. Główne źródła wytwarzania odpa(...)
»