Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kopenhaga – miasto wolne (...)

Decyzje dotyczące polityki energetycznej od dawna nie są podejmowane wyłącznie na szczeblu państwowym, ale także na szczeblu lokalnym, co następuje zwłaszcza w krajach skandynawskich. Najlepszym przykładem tego zjawiska jest Kopenhaga, która stawia przed sobą ambitny cel – zamierza zostać pierwszą stolicą na świecie, której bilans emisji CO2 stanie się równy zeru. Cel ten miasto chce osiągnąć już w 2025 r., m.in. przez zastąpieni(...)
»

Odpady budowlane(...)

W kontekście obowiązków, które samorządy muszą wykonać do końca 2020 r., można postawić pytanie, czy gmina jest posiadaczem odpadów. Nowa – a w zasadzie znowelizowana – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera art. 3b, który skłania do rozlicznych rozważań. Jak wynika z art. 3b ust. 1, do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących fra(...)
»