Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Priorytetowa ochrona(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Jakie priorytety Programu związane z ochroną środowiska powinny zostać w nim uwzględnione? Janusz Mikuła podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Musimy położyć podwaliny pod realizacj(...)
»

W gościnie u Wallenroda(...)

Jesienią, cztery lata temu, Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast odbył się w Rynie. Szefów firm zajmujących się utrzymaniem czystości w miastach goszczono na zamku krzyżackim, którego pierwszym komturem był Fryderyk Wallenrod, brat wielkiego mistrza krzyżackiego – Konrada Wallenroda. Tegoroczny Zjazd ponownie odbędzie się w dawnej siedzibie komturii. Cztery lata temu najpilniejszym problemem do rozwiązania było skanali(...)
»