Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komputer w walizce(...)

Penetrometr PANDA firmy Sol Solution waży tylko 20 kg i służy do badania stanu zagęszczenia gruntu w wykopach i rozpoznawania rodzaju podłoża. Kontrola zagęszczenia jest możliwa na całej wysokości wykopów zwykłych lub wąskich, na potrzeby m.in.: sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej i wodnej. Możliwe jest też badanie nasypów, dróg, zapór wodnych lub grobli ziemnych. PANDA umożliwia t(...)
»

Od redaktora(...)

Trudno przecenić wartość każdej dyskusji na temat bezpieczeństwa. Każdy obywatel ma prawo czuć się bezpieczny wszędzie tam, gdzie przebywa i funkcjonuje. Problem polega na tym, jak to bezpieczeństwo zapewnić – kto ma to robić i w jaki sposób? Główny nurt dyskusji sprowadza się do pytań, ile ingerencji państwa, ile przedsięwzięć samorządu i wreszcie ile odpowiedzialności samego obywatela w całym systemie bezpieczeństwa. Z jednej strony oczekuje się, że zap(...)
»