Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rewulkanizacja rozdrobnio(...)

Obecnie istnieje ogromny problem dotyczący recyklingu materiałów polimerowych, a w szczególności zwulkanizowanych odpadów gumowych – opon samochodowych. Na świecie przybywa każdego roku 1,2 bln zużytych opon, co generuje powstanie odpadów gumowych w ilości ok. 10 mln t, z czego w UE – 2,6 mln t, a w Polsce ok. 136 tys. t. Tego typu odpady są głównie gromadzone na składowiskach odpadów, gdzie często występują bardzo niebezpieczne i trudne do ugaszenia pożary. W przemyś(...)
»

Świat według EUREAU(...)

Od wielu lat ochrona środowiska naturalnego jest priorytetowym obszarem współpracy krajów członkowskich Unii Europejskiej, bazuje ona bowiem na mocnych podstawach traktatowych. Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do jednych z najsurowszych na świecie. Potrzeba efektywnej działalności w tym zakresie wynika głównie ze świadomości, iż problemy środowiskowe posiadają wymiar transgraniczny i ponadnarodowy. W znaczącym stopniu wyma(...)
»