Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Od redaktora Zwykle w nowy rok wchodzi się z postanowieniami lub nadziejami, ale branża komunalna nie ma tak lekko. Zwłaszcza sektor gospodarki odpadami czeka, jak sądzę, raczej trudne niż łatwe 12 miesięcy. Postanowień robić specjalnie się nie da, bo o tym, co trzeba będzie osiągnąć, zdecydowali już dawno inni (czytaj: Komisja Europejska). Czy były to decyzje bardziej, czy mniej słuszne, to temat na osobną rozprawę, tu i teraz liczy się to, że po prostu stawia się (...)
»

Zezwolenie na usunięcie d(...)

  Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (u.o.p.), co do zasady usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli osoba ta nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę właściciela gruntu. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewó(...)
»