Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy najłatwiej spotkać (...)

W klimacie umiarkowanym płazy musiały przystosować się do cyklicznych zmian warunków pogodowych. Jako zwierzęta zmiennocieplne są całkowicie zależne od warunków zewnętrznych, głównie temperatury, która wpływa na ich aktywność roczną i dobową. Po hibernacji, trwającej w polskich warunkach średnio od listopada do końca lutego, płazy wybudzają się wraz z ustąpieniem przymrozków (tabela). Drugim ważnym czynnikiem jest odpowiednia wilgotność – gdy pozostaje zbyt nis(...)
»

Czym jest technologia wsp(...)

Odkąd tylko rozpoczęła się dyskusja na temat praktycznego wymiaru implementacji do prawodawstwa krajowego przepisów unijnej Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, oprócz kwestii ustanowienia systemu certyfikacji biopaliw i sposobów promowania wykorzystania biopaliw tzw. drugiej generacji, równie istotnym tematem, powiązanym ze zmianami w Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, pozo(...)
»