Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

To nie matematyka…(...)

Wydawałoby się, że znając znowelizowaną ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, można bez trudu zdefiniować przyłącze. Jednak, jak trafnie zauważono na konsultacyjnym spotkaniu we Wrześni – „prawo to nie matematyka”, a możliwości interpretacji „litery prawa” jest wiele. Sporo wątpliwości wywołała(...)
»

Problem własności sieci w(...)

Kwestia prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich statusu prawnego budzi szereg kontrowersji, tak w sensie teoretycznym, jak i w praktyce działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Nakładają się na siebie w tej sferze zarówno zaniedbania minionych lat w zakresie jasnego ustalania praw do nowo budowanych odcinków sieci, jak i niejednoznaczne i często sprzeczne orzecznictwo i stanowisko doktryny. Podstawowym przepisem prawa cywilnego, regulującym st(...)
»