Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Świadome i odpowiedzialne(...)

    Tworzywa sztuczne opanowały niemal wszystkie dziedziny gospodarki i życia codziennego. Stało się to możliwe przede wszystkim dzięki takim ich zaletom jak: mały ciężar właściwy, wysoka odporność na działanie czynników chemicznych, łatwość przetwórstwa i barwienia oraz estetyczny wygląd.   Wymienione cechy tworzyw sztucznych spowodowały, że są one szeroko stosowane szczególnie w takich gałęziach przemys(...)
»

Rewizja dyrektywy(...)

W połowie marca podczas pierwszego czytania Parlament Europejski przyjął stosunkiem głosów – 651 za, 19 przeciw i 16 wstrzymujących się projekt dyrektywy w sprawie odpadów. Konsumpcyjny styl życia sprawia, że odpadów z roku na rok jest coraz więcej. Dlatego w projekcie nowej dyrektywy pojawiło się jedno z założeń, w myśl którego do 2012 r. systematycznie wzrastający przyrost odpadów powinien zostać zahamowany. Punktem odniesienia będzie całkowita roczna produkcja odpadów w (...)
»