Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Projekt Green Job(...)

Projekt Green-Job Przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu operatora odpadami i recyklingu poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu to główny cel projektu realizowanego obecnie w subregionie radomskim. Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Kielcach podjęło się innowacyjnego zadania, polegającego na wdrożeniu modelu Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job (RCKT Green(...)
»

Usuwanie drzew lub krzewó(...)

Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków powinny podlegać szczególnej ochronie. Z jednej strony stanowią cenną wartość przyrodniczą, a z drugiej w istotny sposób wpływają na estetykę zabytku, w sąsiedztwie którego się znajdują lub którego są częścią. Zmiany wprowadzane w tym zakresie mogą być trudne do odwrócenia. Dlatego też do niedawna występował w tym zakresie dualizm ochrony. Z jednej strony ochrona była zapewniana n(...)
»