Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Materiały do budowy sieci(...)

Przeznaczeniem sieci wodociągowej jest niezawodna dostawa wody do odbiorców w ilościach pokrywających ich zapotrzebowanie na cele gospodarcze, bytowe i przeciwpożarowe. Jakość wody w systemie dystrybucyjnym, wliczając w to sieć oraz instalacje wodociągowe, powinna być odpowiedniej jakości i pod właściwym ciśnieniem, odpowiadaj(...)
»

Informator(...)

Zgodnie z wymogami Przedstawiciele władz samorządowych oraz firm wykonawczych wzięli udział w uroczystym przekazaniu do użytku nowej części składowiska odpadów komunalnych w Sosnowcu, które odbyło się 17 sierpnia br. W ten sposób zakończył się drugi etap tej inwestycji. Kwatera ma powierzchnię 4 ha i pojemność blisko 390 tys. m3. Powstała z fragmentu niecki po wyrobisku (...)
»