Wszystkie artykuły w kategorii: "Rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

Nie tylko dawca...(...)

Z dr. Janem Rączką, prezesem Zarządu NFOŚiGW, rozmawia Piotr Strzyżyński     Jakie cele do realizacji stawia Pan sobie i Narodowemu Funduszowi na najbliższą przyszłość? Do najważniejszych celów na ten rok należy z pewnością opracowanie strategii dla Funduszu i zorganizowanie jego działalności w taki sposób, by był(...)
»

Za wcześnie na wnioski(...)

Z Izabelą Szadurą, naczelnikiem Wydziału Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, rozmawia Renata Drzażdżyńska Czy są już pierwsze wnioski i refleksje po prawie rocznym funkcjonowaniu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji? Można powiedzieć, że po upływie roku od rozpoczęcia obowiązywania tej ustawy w polskim systemie recyklingu zużytych pojazdów uczestniczy już znaczna liczba przedsiębiorców. W marcu b(...)
»