Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trudny proces zmiany prze(...)

Już od lat 90. XX w. w środowiska naukowe zgłębiają temat wizerunku miast w oczach różnych grup społecznych. Badania te koncentrują się na analizie skojarzeń i wyobrażeń o konkretnym miejscu. Zazwyczaj uwzględniają one opinie użytkowników miasta oparte na różnych źródłach, np. przewodnikach czy czasopismach. Tworzone w ten sposób informacje kształtują obraz oparty na cechach porównujących i upodabniających jedno miasto do drugiego. Mogą również opierać się(...)
»

Koszty termicznego przeks(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi sprawia, że instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK) jest wielu miastom potrzebna, a obowiązujące już (i wprowadzane) w tej dziedzinie regulacje prawne stwarzają dla takich rozwiązań wystarczająco dobrą bazę prawną. Gotowość decydentów do podejmowania odważnych przedsięwzięć stanowi rękojmię zbudowania użytkowego projektu TPOK, dobrego pod względem technicznym, ekologi(...)
»