Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co na polskim rynku chron(...)

„Der Grüne Punkt”, „Zielony punkt” czy „Green Dot” to powszechnie rozpoznawalny znak towarowy, od ponad 10 lat pojawiający się na opakowaniach produktów, które codziennie kupujemy. W toczącej się od pewnego czasu dyskusji na temat tego znaku przypisywane są mu różne znaczenia, wprawdzie dość powszechnie przyjęte, jednakże daleko odbiegające od rzeczywistego stanu prawnego, wynikającego z rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Warto wię(...)
»

Zanim nastąpi rozstrzygni(...)

  Nie można więc, przyjmując następne uchwały, nie myśleć o przetargu, zmierzającym do wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, oraz o umowie, jaka będzie z nim zawarta. Problemów praktycznych, związanych z przetargami na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jest – jak pokazują podejmowane (...)
»