Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zasoby bioodpadów do komp(...)

Edward Wieland Badania obiegu materii, czyli przemian związków chemicznych, w agroekosystemach Wielkopolski stanowią dobry punkt odniesienia dla głębszego zrozumienia oddziaływania współczesnego rolnictwa na potencjał produkcyjny szczególnie gleb lekkich. O potencjale tym decydują: zawartość próchnicy, a także odczyn, zasobność w makro- i mikroskładniki oraz inne właściwości. Badania wielu specjalistów potwierdzają, że rezultatem dążności do intensyfikacji ro(...)
»

Certyfikacja i badania ko(...)

Certyfikacja to procedura, w wyniku której trzecia strona (Jednostka Certyfikująca) udziela pisemnego zapewnienia (certyfikatu), że wyrób, proces lub jego usługa są zgodne z określonymi wymaganiami. System certyfikacji składa się z trzech elementów: badania wyrobu wykonywanego w akredytowanym laboratorium badawczym, oceny systemu jakości dostawcy oraz nadzoru w okresie ważności certyfikatu (nadzór obej(...)
»