Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pelety z biomasy wierzby (...)

– wyniki podjętych prób produkcji Biomasa przeznaczona do celów energetycznych pochodzi głównie z odpadów leśnych, przemysłu drzewnego, tartaków oraz pielęgnacji zieleni miejskiej. Coraz więcej uwagi poświęca się jednak polowym uprawom roślin energetycznych, które w przyszłości mają potencjalnie uzupełniać braki biomasy odpadowej, a docelowo stanowić jej główne źródło. Biomasa jako paliwo odnawialne – w porównaniu do kopalin np. węgla kamiennego czy oleju opa(...)
»

Inwestycje w RIPOK-i 2013(...)

Niektóre gminy w Polsce wciąż czekają na RIPOK-i, tymczasowo korzystając z instalacji zastępczych. Inne natomiast doinwestowują modernizowanie systemu gospodarki odpadami w regionie. Zmiany z pewnością idą w dobrym kierunku. Dzięki temu coraz więcej odpadów komunalnych trafia do zakładów przetwarzania, a nie na składowiska. Już pod koniec maja ubiegłego roku zakończono I etap budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża oraz okolicznych 15 gmin. Zakres rzeczowy pr(...)
»