Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Czy RIPOK-i potrzebują „z(...)

Klimat wokół RIPOK-ów od pewnego czasu nie jest im zbyt przychylny. W wielu mediach lub podczas publicznych wystąpień zarówno część polityków, jak i osoby uchodzące za ekspertów określają je jako przewymiarowane, nieefektywne. Ponadto jest ich za dużo w stosunku do masy odpadów komunalnych, którymi miałyby się „zająć”. Nieraz pojawiają się opinie, że wydano na nie ogrom pieniędzy, najczęściej niesłusznie, montując przysłowiowe „złote klamki”, a prezesi czy też burmi(...)
»

Mierniki gazów techniczny(...)

Gazy powstające wskutek fermentacji ścieków socjalno-bytowych, które występują w studzienkach, kolektorach kanalizacyjnych, szambach, odstojnikach czy osadnikach zamkniętych, są bardzo groźne dla zdrowia osób bezpośrednio narażonych na ich działanie. Są to m.in. siarkowodór, dwutlenek węgla i metan. Najgroźniejszym z wymienionych jest siarkowodór - gaz silnie toksyczny, który przy przekroczeniu stężenia 1,4 mg/dm³ powoduje nagłą utratę przytomności i śmierć wskutek porażenia układu odde(...)
»