Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

SPIUG jednoczy siły polsk(...)

Monitoring rynku kolektorów słonecznych w Polsce prowadzony przez SPIUG wskazuje, że po wygaszeniu programu wsparcia dla kolektorów prowadzonego przez NFOŚiGW, nastąpił znaczny spadek potencjału rynku odbiorców indywidualnych. Potwierdzają to stosunkowo niewielkie wzrosty sprzedaży w tym segmencie instalacyjno-grzewczym i malejąca z roku na rok dynamika tych wzrostów. Także budowy instalacji wielkopowierzchniowych, dzięki którym w dalszym ciągu utrzymywana jest tendencja wzrostowa, dobiegają (...)
»

Od redaktora(...)

Ukształtowały się już do końca nowe władze samorządowe, od gminy po województwo. Rady właśnie korygują i uchwalają budżety na 2003 rok, przygotowane jeszcze w poprzedniej kadencji. Wielu nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów, starostów i marszałków spotyka się z szarą rzeczywistością finansową i już wie, że wiele obietnic wyborczych było składanych na wyrost i nie uda się ich zrealizować, pomimo dobrych chęci. Jednak jestem przekonany, że inwestycje w infrastrukturę komunalną będą w p(...)
»