Wszystkie artykuły w kategorii: "rec(k)reacja"

Polecane artykuły:

TEMPO 30 dla zdrowych i b(...)

Ograniczenie prędkości do 30 km/h na obszarach zurbanizowanych masowo wprowadzano w Europie Zachodniej już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Dotychczasowe próby zaadaptowania tego typu rozwiązań w Polsce nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem, a wokół samej idei narosło wiele mitów. Co nas powstrzymuje przed przyjęciem rozwiązania, które doskonale zdaje egzamin w innych państwach? Wprowadzenie TEMPA 30 poprzedzone było wieloma badaniami, które kontynuowano także po jego w(...)
»

Pojazdy asenizacyjne i cz(...)

Postępowanie z nieczystościami ciekłymi powinno być realizowane zgodnie z prawem. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów. Niniejszy raport stanowi zestawienie producentów oraz dystrybutorów samochodów asenizacyjnych i czyszczących. Artykuł został przygotowany na podstawie ofert internetowych, ulotek firmowych oraz odpowiedzi na pytania przesłane pocztą elektroniczną do dystrybutorów i produ(...)
»