System gospodarki odpadami komunalnymi w UE. Cz. I

wydany w Recykling – 2010-6
  DRUKUJ

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poszczególne kraje Unii Europejskiej mają odrębne uregulowania prawne. Niemniej łączy je jedno – stanowią praktyczną realizację zasad zawartych w dyrektywach UE.

Wynikające stąd różne sposoby zagospodarowania mają jeden cel – ograniczanie ilości składowanych odpadów. Ponadto decyzyjne gremia Unii Europejskiej uznają spalanie odpadów za metodę niezwykle istotną w całym systemie gospodarki odpadami, a selektywne zbieranie odpadów wcale się z tą zasadą nie kłóci. Wręcz przeciwnie, dominuje pogląd, że poprzez segregację odpadów przeznaczonych do spalenia podnosi się efektywność i bezpieczeństwo procesu, między innymi przez zwiększenie wartości opałowej oraz możliwość eliminacji substancji niebezpiecznych. Tym samym znacz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus