Odpady wielkogabarytowe i ZSEE

wydany w Recykling – 2010-6
  DRUKUJ

W ramach programu Komisji Europejskiej „Central Europe” realizowany jest projekt w skrócie zwany TRANSWASTE. Siedmiu partnerów projektu z pięciu krajów (Polska, Niemcy, Austria, Słowacja i Węgry) od początku 2009 r. analizuje nieformalne zbieranie i transport odpadów: złomu, wielkogabarytowych i ZSEE.

Kierownictwo nad projektem, którego pełna nazwa brzmi „Formalisation of informal sector activities in collection and transboundary shipment of wastes in and to CEE” (Normalizacja nieformalnych praktyk w zakresie zbierania i transgranicznego przemieszczania odpadów wewnątrz i do państw Europy Środkowo-Wschodniej) prowadzi lider University of Natural Resources and Applied Life Sciences z Wiednia. Polskim partnerem projektu jest firma Wameco.
Cel p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus