Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

W pojedynkę będziemy walc(...)

Z inicjatywy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich 4 grudnia 2000 roku podpisane zostało w Drezdenku porozumienie w sprawie programu "Przywrócić Noteć Miastom i Gminom oraz ich społeczeństwom". Z Janem Kuchowiczem, Prezesem Zarządu ZMiGN, rozmawia Zenon Świgoń Co Pana zdaniem warunkuje rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na rzecz tego programu właśnie teraz? Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju, województwa (...)
»

Zielone dachy w walce z l(...)

  Dużą rolę w minimalizowaniu lokalnych podtopień mogą odgrywać zielone dachy. Jednak w Polsce ich właściwości retencyjne są ciągle niedoceniane. Dziwi to, tym bardziej że powodzie i podtopienia występują w każdej części kraju.   Trzeba pamiętać, że usuwanie skutków powodzi oraz zapewnienie porządku i utrzymanie czystości na terenach popowodziowych należy do zadań gminy. Według wstępnego bilansu, tegoroczna powódź w Polsce spowo(...)
»