Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Farmy fotowoltaiczne w Po(...)

Budowa elektrowni fotowoltaicznych w Kochcicach, Gryźlinach i Piaszczynie to tylko namiastka tegorocznych inwestycji bazujących na wykorzystaniu energii słonecznej. Co ciekawe inwestorami w tego typu przedsięwzięciach coraz częściej zostają samorz(...)
»

Odazotowanie spalin metod(...)

Gwarancję odazotowania spalin z kotłów energetycznych do poziomu wymaganego w dyrektywie IED daje przede wszystkim metoda selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Ze względu na jej wysokie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne poszukiwane są metody alternatywne. Do jednej z nich należy ozonowanie.   Tlenki azotu (NOx) emitowane do atmosfery stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego – przyczynia(...)
»