Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Internetowy system szkole(...)

Eugeniusz Sroczan, Andrzej Urbaniak, Przemysław Zakrzewski Złożoność procesów oczyszczania wymaga odpowiedniego przygotowania eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Jednym ze sposobów przygotowania eksploatatora do właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych jest stworzenie komputerowego systemu szkolenia, wykorzystującego nauczanie programowane. Przedstawiony system szkolenia wykorzystuje do nauczania metodę programowania mieszanego. Na początku XXI w. jedny(...)
»

Inwestycje celu publiczne(...)

Zarówno przy określonych instytucjach związanych z prawnymi uwarunkowaniami planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i przy gospodarce nieruchomościami bardzo ważną, wręcz kluczową rolę odgrywają inwestycje celu publicznego. Realizacja tych inwestycji bywa znacznie prostsza niż innych. Często też ich skutki są znacznie poważniejsze. W praktyce jednak problemem okazuje się zakwalifikowanie danej inwestycji jako inwestycji celu publicznego. Dzieje się tak zwł(...)
»