Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

VI Forum Przemysłu Energe(...)

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zorganizował w dniach 13-14 maja br. w Toruniu Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Podczas spotkania Robin Welling (prezes ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation) przedstawił najnowsze dane dotyczące europejskiego rynku kolektorów słonecznych, pochodzące z ankiet przeprowadzonych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Według IEO, w 2012 r. w Polsce sprzedano kolektory o łącznej powierzchni 302 tys. m2, czyli o 19% więcej niż (...)
»

Od redakcji(...)

„Redakcja, posunęła się zbyt daleko” – takie głosy otrzymaliśmy po opublikowaniu w styczniowym RECYKLINGU, artykułu dotyczącego cen stłuczki szklanej na polskim rynku. Postanowiliśmy – niejasną dla wielu sytuację – wyjaśnić. Komentarz zamieszczamy wewnątrz wydania. Celem tekstu opublikowanego w styczniowym RECYKLINGU nie było poróżnienie środowiska, ale propagowanie idei selektywnej zbiórki, która, jak potwierdza praktyka, często przynosi korzyści ekonomiczne. (...)
»