Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Najwięksi i nowocześni dz(...)

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi W 2007 r. mija 77 lat od momentu, gdy pierwsze ścieki płynące z fabrycznej Łodzi zaczęły być oczyszczane w bardzo prostej technologicznie, mechanicznej oczyszczalni ścieków na Lublinku. Obecnie Spółka pod nazwą „Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi” (GOŚ-Łódź) eksploatuje jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni śc(...)
»

Każde paliwo może okazać (...)

Z profesorem Zbigniewem Bisem, kierownikiem Katedry Inżynierii Energii Politechniki Częstochowskiej, rozmawia Urszula Wojciechowska. Na wielu konferencjach słyszę określenie trudne paliwa. Pan profesor specjalizuje się w tym temacie. A więc czym są te trudne paliwa? Trudne paliwa, to takie, których proces termicznego przetwarzania wymaga dużej troski związanej z jego zorganizowaniem. W każdym paliwie można wydzielić cztery składniki: wilgoć M(...)
»