Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Holenderskie doświadczeni(...)

Wytwarzanie energii z odpadów, budowa spalarni odpadów i pozyskiwanie akceptacji społecznej do tego typu inwestycji oraz innowacyjne techniki recyklingowe – m.in. te kwestie były omawiane na seminarium „Gospodarka odpadami. Recykling i termiczne przekształcanie odpadów”, zorganizowanym przez Ambasadę Królestwa Niderlandów, które odbyło się w Warszawie 10 lipca b(...)
»

Mechanizny wspierające od(...)

W październiku 2001 weszła w życie nowa dyrektywa nr 2001/77/EC „O promocji elektryczności produkowanej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii" („Directive on promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market" - Dziennik Wspólnoty Europejskiej poz. L283 z dnia 27.10.2001). Jednym z ważnych elementów tej dyrektywy jest podwyższenie ilości energii jaka ma być produkowana z wykorzystaniem OZ(...)
»