Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drzewa i krzewy na chwilę(...)

Tymczasowość posadzenia drzew lub krzewów może być podstawą do zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska. Pomimo że prawo jednoznacznie określa zasady wycinania drzew i krzewów, to i tak w większości przypadków wiąże się to z uzyskaniem specjalnych zezwoleń i opłat. Istnieją jednak wyjątki, które zwalniają z ponoszenia tych kosztów. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r.(...)
»

Biogazownie rolnicze – ak(...)

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania budową biogazowni. Trzy lata temu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy oraz Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zainicjowały przygotowanie strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju biogazowni w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Opracowanie zostało przekazane d(...)
»