Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologicznie we Wschowie(...)

Polska rzeczywistość pokazuje, że nie wystarczy ustawiony przed budynkiem pojemnik, aby odzyskać z masy odpadów cenne surowce. Mieszkańcy niewiele wiedząc o tym, co się dzieje z ich odpadami po wyniesieniu z domu, nie przywiązują należytej uwagi do pojemników na odpady. Powodzenie selektywnej zbiórki zależy w dużej mierze od wzrostu ich świadomości w tym zakresie. Ludzie muszą się nauczyć o(...)
»

Konsultacje w sprawie ust(...)

Trwają intensywne dyskusje wywołane spóźnioną, co najmniej o rok, próbą implementacji dyrektywy 2009/28/WE poprzez rozpoczęcie procesu uchwalania ustawy o odnawialnych źródłach energii. Po okresie swobodnej twórczości, jaką były kolejne nowelizacje Prawa energetycznego i kilka rozporządzeń ministra gospodarki o skomplikowanych nazwach, ale dotyczących obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych, przyszedł czas na naprawianie błędów. Stat(...)
»