Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Punkty selektywnej zbiórk(...)

Ważny element selektywnej zbiórki odpadów to dobrze przygotowana akcja informacyjna dla mieszkańców, np. dotycząca sposobów gromadzenia w domu i poza domem oraz odbioru zebranych odpadów. Z doświadczeń państw Unii Europejskiej, ale również i niektórych miast czy gmin polskich, wynika, że dobrze przyjęto tzw. stałe punkty zbiórki, stanowiące ważne miejsca w systemie gospodarki odpadami. Mieszkaniec czy wytwórca odpadów sam je transportuje (...)
»

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 19, Issue 4. June/July 2004 Jurgen Rheinlander: Zdecentralizowana produkcja energii i wody przy wykorzystaniu energii odnawialnej (Decentralizing power and water production with renewable energy) W Ośrodku Badawczym Energii Słonecznej i Wodoru w Stuttgarcie zostało opracowane oprogramowanie, któ-re może pomóc w szybk(...)
»