Wszystkie artykuły w kategorii: "Wokół odpadów"

Polecane artykuły:

Pelet drzewny – efektywno(...)

Pelet to materiał opałowy pochodzący ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem pozostałości drzewnych, głównie trocin i wiórów, pozostałości po produkcji powstających w zakładach stolarskich i tartacznych, ale również pozostałości niedrzewnych, tzw. agro, z wykorzystaniem słomy, słonecznika lub innych materiałów organicznych. Zgodnie z definicją podaną w normie EN ISO 17225-2:2014, pelet drzewny to biopaliwo zagęszczone z biomasy drzewnej z dodatkami lub bez, zazwyczaj w postaci walca, o przypad(...)
»

Przegląd prawa(...)

  Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   Prosto z wokandy Ustalenie stawki opłat za śmieci nie wymaga uprzedniego przeprowadzenia przetargu Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2016 r., sygn. akt II (...)
»