Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling na świecie"

Polecane artykuły:

Rosja stawia na ekologię(...)

Marginalne traktowanie problemów ekologii oraz bierność władz i społeczeństwa w tej kwestii sprawiły, że w ostatnich latach w wielu rejonach Rosji drastycznie pogorszył się stan środowiska. Najbardziej odczuwają to mieszkańcy dużych miast, w których skupione są liczne zakłady przemysłowe. Ten stan pogłębia brak nowoczesnych technologii i wyposażenia w sferze gospodarki komunalnej i odpadowej oraz oczyszczania ścieków. Sytuacja ta jest po części wynikiem (...)
»

Pełne prawo(...)

Czy urząd miasta – jako pracodawca – ma prawo udostępnić regionalnej izbie obrachunkowej dane osobowe pracownika, który odpowiada m.in. za przetargi dotyczące zamówień publicznych? Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1, dotyczących np. procedur uchwalan(...)
»