Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Leasing w sektorze komuna(...)

Doskonałym instrumentem finansowania, który sprawdza się nie tylko w sektorze prywatnym, ale także w sektorze komunalnym, jest leasing. Bez względu na jego rodzaj umożliwia on korzystanie z określonego dobra bez konieczności jego zakupu. Spółki komunalne i inne podmioty sektora komunalnego, podobnie jak przedsiębiorcy, mogą być klientami firm leasingowych. Co więcej, sektor publiczny coraz częściej korzysta z tej formy finansowania. Świadczy o tym rosnąca liczba pr(...)
»

Alternatywne wykorzystani(...)

Relatywnie niskie wskaźniki wzrostu poziomu popytu stanowią ograniczenie rozwoju rolnictwa a tym samym wykorzystania jego potencjału. Ocenia się, że w Polsce obecny poziom produkcji rolniczej można osiągnąć z areału użytków rolnych mniejszych o 14,9%3. Oznacza to, że 2,8 mln ha gruntów można wyłączyć z użytkowania rolniczego, bądź produkcję z tego areału wykorzystać poza rolnictwem. Przy ograniczonych rynkach zbytu na produkty żywnościowe, w gospodarstwach rolnych, jak i poza nimi,(...)
»