Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Składowanie odpadów(...)

Składowaniu odpadów poświęconych już wiele artykułów w „Przeglądzie Komunalnym”. Jest to jednak zagadnienie, które zapewne jeszcze wielokrotnie będzie powracało. Tym razem zostanie ono przedstawione z punktu widzenia akcesji Polski do Unii Europejskiej. Polska uzyskała 3-letni okres przejściowy, tj. do lipca 2012 r., w zakresie dostosowania istniejących składowisk odpadów komunalnych do wymagań Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania. Zgodnie z art. 14 lit. c tej d(...)
»

Nowe zadrzewienia przydro(...)

Korzyści wynikające z obecności drzew przy drogach to głównie poprawa retencji wody, przeciwdziałanie wietrznej erozji gleby, ochrona roślin uprawnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z komunikacji drogowej, ocienianie terenu, a także zwiększanie jego turystyczno-wypoczynkowej atrakcyjności. O zadrzewieniach i ich ważnej roli pisał już w XIX w. generał Dezydery Chłapowski z Turwi. Doceniał ich znaczen(...)
»