Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja ekologiczna"

Polecane artykuły:

Opłaty za usługi wodne(...)

Ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej wprowadza nowe podejście do zasobów wodnych. Woda nie jest przedmiotem komercji, lecz dobrem ogólnym, które powinno być chronione i traktowane jako dziedzictwo. Dyrektywa ta zakłada, że zarządzanie, ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi powinno być realizowane na obszarach wyznaczonych przez naturalne granice hydrograficzne1. Poprawa trwałości zasobów wodnych może zostać osiągnięta dzięki wzmocnieniu systemu opłat związanych(...)
»

Nie tylko dzika przyroda.(...)

Ukraińskie Czarnohorskie to piękny zakątek Karpat Wschodnich, słynący z dzikiej przyrody i… dzikich wysypisk śmieci. Można by pomyśleć, że to wyłącznie zachowanie „nizinnych” pseudoturystów. Niestety, im bliżej wyższych gór, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia śmieci. Wizyta w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”, wpisanym na listę UNE(...)
»