Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Rozpoczynający się rok jest pierwszym rokiem wdrażania nowego Prawa ochrony środowiska, a w wielu regionach naszego kraju także pierwszym rokiem wprowadzania opracowanych wcześniej strategii rozwoju, które nie mogą pozostać tylko w sferze teorii. Dla ich realizacji konieczne są programy konkretnych rozwiązań oraz znaczne środki finansowe, przygotowane w ramach kontraktów z rządem. Ostatnie 20 lat działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, chociaż w wielu zakresach mało doskonałe(...)
»

Sortowanie odpadów komuna(...)

Bolesław Maksymowicz Potrzeba sortowania odpadów przed ich przekazaniem do procesów przekształcania budzi najmniej kontrowersji. Problemy i spory powstają dopiero przy szczegółowym określaniu celów, zadań i sposobów sortowania. Wyniki badań, prowadzonych od wielu lat w celu określenia warunków i ograniczeń skuteczności sortowania odpadów (USA, Niemcy, Francja, Dania), pokazały, że odzyskanie z odpadów komunalnych surowców wtórnych w ilościach przekraczających 20% ich masy je(...)
»