Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Taryfowe problemy ze stra(...)

Jeżeli za 1 m3 wody pobieranej z własnego ujęcia płaci się 8 gr, to późniejsze straty w procesie jej dystrybucji nie mają istotnego wpływu na poziom opłat za wodę, ponoszonych przez klientów przedsiębiorstw wod-kan. Gdy jednak firma rozprowadzająca wodę płaci za 1 m3 hurtowo zakupionej wody blisko 1,5 zł, to związane z tym koszty mogą być powodem poważniejszych problemów. (...)
»

Formuła PPP – szansą dla (...)

Dla wszystkich uczestniczących w projekcie, a zwłaszcza dla prawników, był to prawdopodobnie jeden z najciekawszych, ale jednocześnie trudnych projektów, z uwagi uwagę na kilkaset dni negocjacji, wiele godzin pracy i dziesiątki dokumentów do przygotowania. Partnerem prywatnym Poznania zostało konsorcjum Sita Zielona Energia, utworzone przez spółki Sita Polska i Marguerite Waste Polska. W kraju istnieje obecnie tylko jedna spalarnia odpadów – w Warszawie. Kolejnych pięć projektów budowy instal(...)
»