Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kwalifikacje w zakresie g(...)

Zmiana organu wydającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz rozszerzenie kręgu osób obowiązanych do posiadania takiego świadectwa wymusiły konieczność zmiany dotychczasowego rozporządzenia z 9 listopada 2001 r. na Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (DzU nr 247, poz. 1841). Weszło ono w życie 1 stycznia br. (...)
»

W Portugalii woda jest d(...)

Rząd Portugalii uruchomił kolejowe dostawy wody do regionów kraju objętych ekstremalną suszą. W połowie listopada pierwszy transport trafił do dystryktu Viseu, a stamtąd do mniejszych miejscowości regionu. Woda dostarczana jest z aglomeracji lizbońskiej, ponieważ rezerwy w zbiorniku Fagilde wystarczą na zaledwie 20 dni. We wrześniu rząd Antonia Costy rozpoczął realizację programu pomocy dla rolników, którzy z powodu braku wody musieli ograniczyć obszary upraw. Najwięcej gospodarstw objętych r(...)
»