Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szklany interes(...)

Rynek skupu i recyklingu stłuczki szklanej Poniższe zestawienie prezentuje podmioty działające w branży skupu, przerobu i transportu stłuczki opakowań szklanych, które odpowiedziały na naszą ankietę. W zestawieniu dokonaliśmy podziału - w zależności od rodzaju zbieranej stłuczki - na białą, kolorową i mieszaną oraz przedstawiliśmy, firmy które zajmują się przetwarzaniem stłuczki szklanej. Ankietowanych pytaliśmy, czy umieszczają kontenery u dostawcy. (...)
»

Kropla świata(...)

Za mało wody z recyklingu W nękanej suszami Kalifornii ponowne wykorzystanie wody pochodzącej z oczyszczonych ścieków jest uznawane przez władze stanu za jeden z podstawowych sposobów nie tylko na zaoszczędzenie wody, ale również energii. Jednak dostawcy wody nie są w stanie osiągnąć postawionych przed nimi celów. Przewiduje się, że w skali całego stanu potrzeba od 13 do 81 mld dol., aby w 2030 r. odzyskiwać założone 1850 mln m3 (1,5 mln acro-feet(...)
»