Energetyczny recykling odpadów. Cz. III

wydany w Recykling – 2010-4
  DRUKUJ

Schemat technologiczny instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów przedstawiono w poprzedniej części artykuł. Unieszkodliwianie odpadów jest procesem nieustannym, przebiegającym w jednym ciągu urządzeń proponowanej instalacji typu „K”.

Wyposażona jest ona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową do odczytów miejscowych i zdalnego przekazywania sygnałów do nastawni.Główny zespół instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych, osadów ściekowych, odpadów komunalnych, biomasy i paliw konwencjonalnych to obrotowa komora suszenia i odgazowania, komora fluidalna do spalania gazów pirolitycznych i karbonizatu pozostałego po odgazowaniu, komora dopalająca, kocioł odzysknicowy, układ oczyszczania i odprowadzenia spalin o [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus